Przedsięwzięcie obejmowało szereg powiązanych ze sobą transakcji, w tym czynności rozporządzające nieruchomościami usytuowanymi w granicach portu morskiego i zakończyło się powodzeniem. Łączna wartość zrealizowanych czynności przekroczyła 333 miliony złotych.

Z ramienia Kancelarii projekt prowadził radca prawny Mateusz Grzyb przy udziale doradcy podatkowego Kamili Cebelińskiej i adwokata Macieja Marczewskiego.

Partner Kancelarie RP.