Beneficjent gwarancji złożył pozew o zapłatę przeciwko naszemu Klientowi domagając się zasądzenia świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej. Pozwany ubezpieczyciel argumentował, że żądanie zapłaty nie spełniało wymogów formalnych. Problem koncentrował się wokół często stosowanego w gwarancjach ubezpieczeniowych wymogu związanego z poświadczeniem podpisu przez bank prowadzony rachunek beneficjenta. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo. Na skutek apelacji złożonej przez prawników kancelarii, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok i oddalił powództwo.

Cieszymy się z kolejnego sukcesu w sporze dotyczącym gwarancji ubezpieczeniowej! Wydany wyrok potwierdza mocną praktykę Kancelarii w zakresie reprezentowania Klientów w sprawach dotyczących gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Sprawę prowadziła adwokat Marta Ewiak-Kawecka.