Sprawę wyróżniały złożoność stanu faktycznego, wielość zagadnień prawnych oraz znaczna wartość przedmiotu sporu (łącznie blisko 36 milionów zł, przy czym w zakresie dotyczącym bezpośrednio Klienta kancelarii – blisko 6,5 miliona zł).

Jednym z motywów oddalenia powództwa w całości względem wszystkich pozwanych był podzielony przez sądy obu instancji a sformułowany przez Kancelarię, argument co do możliwości przyjęcia sankcji bezwzględnej nieważności umowy w przypadku rozporządzenia nieruchomością, które to rozporządzenie nie zostało poprzedzone obligatoryjną procedurą przetargową (art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził senior associate Mateusz Grzyb.

Partner Kancelarie RP.