Suma zobowiązań umieszczonych na spisie wierzytelności w niniejszym postępowaniu była znaczna prawie 140 mln zł. Dzięki zaangażowaniu zespołu nadzorcy układu udało się wypracować porozumienie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami o czym niewątpliwie świadczy prawomocne zatwierdzenie układu.

Development System sp. z o.o. przez wiele lat specjalizowała się w zarządzaniu nieruchomościami inwestycyjnymi. W wyniku kłopotów finansowych udziałowców spółki, a także obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 (okresowe ograniczenia prowadzenia wybranych działalności gospodarczych) spółka zmuszona była otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne.

W obecnej sytuacji gospodarczej panującej w Polsce oraz na świecie cieszymy się, że Kancelaria KKLW po raz kolejny pomogła uchronić dłużnika przed upadłością dzięki restrukturyzacji jego zadłużenia oraz jednocześnie zapewnić wierzycielom wyższe zaspokojenie niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego.  Sprawę prowadził doradca restrukturyzacyjny Przemysław Wierzbicki oraz associate Marcelina Serocka.