Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

Cyfryzacja lekiem dla systemu ochrony zdrowia

Rozwiązania cyfrowe mogą zastępować ludzką pracę. Także w medycynie.

Lekarze kształceni na skróty. Będzie ich więcej, z poziomem już gorzej

Uczelnie, które uczą przyszłe pielęgniarki lub ratowników medycznych, będą mogły otworzyć kierunek lekarski. – W pogoni za liczbą absolwentów tracimy z oczu jakość kształcenia – przestrzegają eksperci.

Czy idziemy w kierunku felczeryzacji służby zdrowia?

Lekarzy będziemy kształcić za darmo i po polsku, ale i tak nie wiadomo, czy nie wyjadą z Polski.

Tomasz Pietryga: Chory system kształcenia lekarzy

W sprawach zdrowia i życia Polaków nie może być drogi na skróty. Państwo powinno szukać rozwiązań, aby zatrzymać lekarzy w kraju.

Ratownik medyczny na miejscu przestępstwa (2)

Ze względu na ewentualną odpowiedzialność karną członkowie zespołu ratowniczego muszą dokładnie sprawdzić, czy ofiara przestępstwa nie żyje.

Logopedzi poza ustawą

Logopedzi zostaną wykreśleni z ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Lekarka wygrała ze Znanym Lekarzem w sądzie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie poinformowała, że lekarka, która pozwała portal ZnanyLekarz.pl za naruszenie dóbr osobistych wygrała w sprawę w sądzie. To ważny wyrok dla wszystkich lekarzy, którzy walczą o swoje dobre imię i przeciwstawiają się hejtowi.

Podwyżki pensji dzięki dawcom krwi

Sprzedaż osocza sfinansowała podwyżki w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Ratownik medyczny na miejscu przestępstwa

Nieuzasadniona aktywność ratowników może pozostawić ślady w miejscu czynu karalnego, prowadząc nieuchronnie do procesowo szkodliwego zatarcia dowodów.

Lekarka na wiecu STOP NOP. Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN uchyliła karę

Nagana dla lekarki za wypowiedzi o zakażeniach zawisła w próżni. IOZ zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.

NFZ zapłaci więcej za leczenie zębów? Dentyści: "Policzek wymierzony pacjentom"

Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł wyceny świadczeń stomatologicznych i zaraz potem, z datą wsteczną, wprowadził limit na ich wykonywanie. Lekarze dentyści nie kryją oburzenia. “Pacjenci oczekujący na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień" - twierdzą.

Szpitalne inwestycje w sprzęt i infrastrukturę zdrowotną

Nieco ponad pięć mln zł dotacji mogą pozyskać placówki medyczne dzięki kolejnemu rozdaniu środków z działania 6.1.1 kujawsko-pomorskiego programu regionalnego.

To nie lekarz rodzinny ma zaświadczać o braku przeciwskazań do operacji

To nie po stronie lekarzy rodzinnych leży obowiązek zaświadczenia, czy pacjent jest gotowy do przeprowadzenia operacji, ocena jego stanu leży w pełni po stronie szpitala.

Teleporady na bakier z prawami pacjenta

Potrzebne są szczegółowe standardy świadczenia usług w formie teleporad – uważają lekarze i prawnicy. Pacjenci często zgłaszają nieprawidłowości.

Niespodziewany wynik głosowania w Sejmie. Ustawa o jakości bez aprobaty

Sztandarowy projekt Ministerstwa Zdrowia nie uzyskał poparcia parlamentarzystów.

Mały ZUS dla młodego lekarza

Lekarz na kontrakcie wykonuje inne czynności niż podczas stażu. Może korzystać z preferencji składkowych dla rozpoczynających działalność.

Prezes NRL: Na ciąganiu lekarzy po sądach pacjenci nic nie zyskują

Uchwalone przez Sejm przepisy nazywamy w środowisku „konfident 2.0” albo „ustawą o bylejakości i niebezpieczeństwie leczenia” – mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.