Ministerstwo Zdrowia robi krok w tył. Chodzi o ujawnianie danych medyków

Ministerstwo Zdrowia robi krok w tył i rezygnuje z obowiązku publikowania informacji dotyczących utraty uprawnień do wykonywania zawodu medycznego. Na niekonstytucyjność przeforsowanego w ubiegłym roku rozwiązania zwracali uwagę prezydent i rzecznik praw obywatelskich.

Publikacja: 28.04.2024 15:56

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Zaledwie miesiąc temu weszła w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, a Ministerstwo Zdrowia już wprowadza w niej zmiany. Rada Ministrów ma je przyjąć jeszcze w drugim kwartale 2024 r.

W projekcie nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o niektórych zawodach medycznych) z katalogu danych i informacji gromadzonych w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego wyłączone zostaną obecnie jawne dane dotyczące zawieszenia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, dacie utraty uprawnienia wraz z podaniem przyczyny, tymczasowym zawieszeniu uprawnienia albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu. Projekt nowelizacji tej ustawy w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany 11 kwietnia. Aktualnie jest na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych.

Bartosz Mikołajczyk, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych tłumaczy, że wprowadzana przez MZ zmiana ma usunąć wątpliwe, z perspektywy ochrony danych osobowych, informacje. - Z punktu widzenia opiekunów medycznych pozwoli to na lepszą ochronę wrażliwych danych. W tym kontekście jest to zmiana, na którą czekamy - tworzone prawo powinno być przejrzyste i w przypadku wszelkich wątpliwości powinny być one wyjaśnione – podkreśla prezes Bartosz Mikołajczyk.

Czytaj więcej

Wielka regulacja zawodów medycznych. Są protesty

W Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jawne są dane wrażliwe

Ustawa, która weszła w życie 26 marca 2024 r. przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do niego jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu medycznego m.in. asystentek stomatologicznych, elektroradiologów, instruktorów terapii uzależnień, techników ortopedów czy optometrystów.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy, rejestr obejmuje datę utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny. Zarówno prezydent Andrzej Duda, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją jej niektórych regulacji, jak i RPO Marcin Wiącek uważają, że ujawnienie w rejestrze informacji, które odnoszą się do danych dotyczących zdrowia, orzeczeń karnych czy dyscyplinarnych nieograniczonej liczbie osób, stanowi ograniczenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Wskazane regulacje stoją także w sprzeczności z przepisami rozporządzenia RODO.

István Tánczos, prezes Związku Pracodawców Stomatologii zaznacza, że ZPS nie aprobuje ujawniania wrażliwych danych w rejestrze zawodów medycznych. - Uważamy, że takie dane nie powinny być dostępne publicznie – zaznacza.

RPO wskazuje dodatkowo, że informacja o utracie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego powoduje pośrednio ujawnienie informacji o przyczynach takiej utraty. Te są bowiem wymienione w art. 10 ustawy (utrata albo ograniczenie zdolności do czynności prawnych; pozbawienie praw publicznych; prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, które jest karą za przewinienie zawodowe).

Przypomnijmy, że rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Prezes István Tánczos zauważa, że lepiej jest dla pracodawców, gdy wskutek tego przepisu wiedzą o utracie uprawnienia do wykonywania medycznego. I dodaje, że taki pracownik i tak musi spełnić określone wymogi, aby ponownie uzyskać uprawnienie.

Rejestracja możliwa od miesiąca, prawdopodobnie w tym czasie Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z udostępniania w jawnym rejestrze informacji o utracie uprawnień do wykonywania zawodu

Zdaniem Istvána Tánczosa z uwagi na to, że rejestracja w systemie jest możliwa dopiero od miesiąca, w tak krótkim okresie najprawdopodobniej nie doszło jeszcze do sytuacji, gdy osoba wpisana do rejestru utraciłaby prawo do wykonywania zawodu.

Także Bartosz Mikołajczyk sądzi, że wątpliwe jest, aby te dane wrażliwe były ujawnione w przypadku jakiejkolwiek osoby. - Jeżeli jednak otrzymamy jakiekolwiek zgłoszenia w tej sprawie, będziemy interweniować – podkreśla przedstawiciel opiekunów medycznych.

Wiceminister zdrowia Marek Kos przekazał, że MZ wycofuje się z ujawniania w rejestrze danych dotyczących utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w odpowiedzi na zastrzeżenia RPO Marcina Wiącka.

 Podkreślmy, że osoby uprawnione do uzyskania wpisu mają czas do 26 września 2024 r., aby złożyć wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru. Te osoby, które posiadają kwalifikacje w danym zawodzie, mogą pracować bez wpisu do 25 marca 2025 r. Po tym terminie bez wpisu nie będą mogły wykonywać zawodu. Jeśli ktoś nie pracuje w zawodzie, to i tak powinien uzyskać wpis do rejestru, ponieważ bez niego nie będzie mógł w przyszłości wykonywać zawodu.

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia chce załatać lukę w przepisach dot. ratowników medycznych

Zaledwie miesiąc temu weszła w życie ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, a Ministerstwo Zdrowia już wprowadza w niej zmiany. Rada Ministrów ma je przyjąć jeszcze w drugim kwartale 2024 r.

W projekcie nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o niektórych zawodach medycznych) z katalogu danych i informacji gromadzonych w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego wyłączone zostaną obecnie jawne dane dotyczące zawieszenia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, dacie utraty uprawnienia wraz z podaniem przyczyny, tymczasowym zawieszeniu uprawnienia albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu. Projekt nowelizacji tej ustawy w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany 11 kwietnia. Aktualnie jest na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał