Karina Knorps-Tuszyńska

Przy odszkodowaniu trzeba stosować zalecenia sądów

Obowiązkiem, a nie możliwością jest wykonywanie przez strony postępowania wszystkich zaleceń sądów administracyjnych – orzekł WSA.

Firmy będą mogły wykupić użytkowane wieczyście grunty. Ale za ile?

Zdaniem ekspertów samorządy mogą jednak zniechęcić przedsiębiorców do zakupu gruntu. Dojdzie do tego, jeśli gminy ustalą wysokie ceny dotychczas użytkowanych wieczyście nieruchomości.

Gminy mają szukać miliardów na sprzątanie po państwowych zakładach

Przez zmianę ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych kilka miast zostanie zobowiązanych do usunięcia zanieczyszczeń, za które nie były nawet odpowiedzialne.

Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata

Zmiana ustawy, która wywraca dotychczasowe przepisy o planowaniu przestrzennym, będzie rewolucją.

Niepewny dług? Windykator musi wstrzymać działania

Dalsze prowadzenie windykacji bez wyjaśnienia wątpliwości co do istnienia dochodzonej wierzytelności jest nadużyciem i narusza dobra osobiste dłużnika – uznał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przedsiębiorcy: przyspieszyć z ustawą o systemie kaucyjnym, bo grożą nam kary

Bez regulacji o systemie kaucyjnym firmy nie będą w stanie wypełnić narzuconych wymogów dotyczących zbiórki opakowań i użycia recyklatu. A w konsekwencji będą płacić potężne kary.

Albo koniec z nowym i jednorazowym plastikiem, albo opłaty

Od środy nie wolno wprowadzać na rynek nowych talerzyków czy sztućców z plastiku. Dostępne są tylko zapasy.

Ostatni dzień słomek i sztućców z plastiku

Producenci, którym zalegają w magazynach takie towary, mogą je wprowadzić do obrotu, jedynie posiadając dokumenty sprzedaży lub wydania z magazynu z datą najpóźniej 23 maja.

Słońce ogrzeje Chełmżę. Pierwsza w województwie samorządowa farma fotowoltaiczna

Do końca czerwca 2023 r. zacznie działać pierwsza w woj. kujawsko-pomorskim samorządowa farma fotowoltaiczna.

Sąd: Członek zarządu powinien wiedzieć, w jakiej kondycji finansowej jest firma

Osoby zasiadające we władzach spółki są odpowiedzialne za jej zaległości bez względu na to, jaki jest podział obowiązków między menedżerami i czy gdy powstało zadłużenie spółka posiadała pieniądze, a mimo to ich nie wpłacała.