Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jak po grudzie

Urzędy wydają tysiące niezgodnych z prawem decyzji odmawiających udzielenia obcokrajowcom zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Często sprawy prowadzone są w sposób nieprawidłowy oraz przewlekły, a nawet z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Przepisy o cudzoziemcach do zmiany

Obcokrajowcy odwołają się od komendanta wojewódzkiego do głównego.

Ukraińcy przyjmują rodaków pod swój dach i wnioskują o 40 zł

Wciąż można składać wnioski o 40 zł na utrzymanie i zakwaterowanie osób przybywających z terenów objętych wojną. Okazuje się, że coraz częściej schronienia udzielają rodacy.

Więcej pielęgniarek spoza Unii ma zająć się polskimi pacjentami

Ukraińskie pracownice medyczne będą mogły wykonywać swój zawód bez ograniczeń w czasie i zakresie czynności. Wystarczy dwusemestralne szkolenie.

Ukraiński uchodźca dopłaci do swojego pobytu w Polsce

Ministrowie, tnąc wydatki, chcą ukrócić wyłudzenia świadczeń przez osoby, które uciekały przed wojną, ale opuściły już Polskę. Korzystający ze zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać koszty pobytu.

Solidarna Polska przeciwna przywilejowi mniejszości niemieckiej w wyborach

Solidarna Polska złożyła do Sejmu projekt ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Posłowie są za zlikwidowaniem "przywileju" niemieckiej mniejszości.

Ukraińcy mogą się starać o pobyt czasowy

Od dziś pierwsi uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o prawo czasowego pobytu w Polsce. Trzeba jednak zarezerwować wizytę w urzędzie, by go złożyć.

Braki kadrowe nie uzasadniają przewlekłości organu

Rotacje pracowników administracji oraz znaczny wzrost liczby wniosków o pozwolenia o pracę i pobyt cudzoziemców nie usprawiedliwiają przewlekłości postępowań ze strony organu. Taki wniosek płynie z najnowszego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Piotr Kosmaty: Istota ludzka nie może być przedmiotem transakcji

Niewolnictwo, zakazane we wszystkich krajach świata, praktykowane jest wszędzie.

MSWiA szykuje zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce powyżej 9 miesięcy, muszą uzyskać zgodę na dłuższy pobyt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce dostować prawo do aktualnych okoliczności.

Będzie łatwiej o potwierdzenie znajomości polskiego

Więcej cudzoziemców uzyska językowy certyfikat bez egzaminu. A ci, którzy chcą przystąpić do egzaminu, mają już nie martwić się o terminy.

Więcej pieniędzy na 500+ dla uchodźców

Polska może otrzymać z Portugalii transzę finansową w związku z pomocą na rzecz Ukrainy.

Pomoc dla Ukraińców pod większą kontrolą

ZUS i samorządy będą musiały sprawdzać, czy ukraiński uchodźca wyjechał z Polski na dłużej niż 30 dni. Przestaną wówczas wypłacać świadczenia.

UNICEF wesprze wypłatę 500+ dla ukraińskich uchodźców

UNICEF przeznaczy jeszcze w tym roku aż 99,7 mln zł na wsparcie rządowego programu Rodzina 500+.

Zofia Brzezińska: Czy zreperujemy się reparacjami?

Obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobiercę.

Podatkowy problem Ukraińców w Polsce. MF: nie będzie zmiany prawa

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z wojną przebywają w Polsce ponad 183 dni, obawiają się, że zostaną uznani za rezydenta podatkowego zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. To oznaczałoby konieczność rozliczenia podatku dochodowego w obu krajach.

Prawnicy z Polski i Ukrainy chcą pozwać Rosję

Będziemy dochodzić zadośćuczynień i odszkodowań za straty moralne i materialne – mówią prawnicy Ludmiła Semenenko i Lech Obara – inicjatorzy punktów prawnej pomocy transgranicznej w Polsce i Ukrainie.

Wybory Brytyjczyków i Polaków po brexicie

Rząd wysłał Sejmowi nowelę kodeksu wyborczego ustanawiającą szczegóły głosowania obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w Polsce.