Marek Kobylański: Umowa o dzieło omija Ukraińców

Czy dobra sytuacja obcokrajowców na polskim rynku pracy zmieni negatywne wrażenie, jakie wywołał stosunek polskich władz i obywateli do kryzysu uchodźczego i wydarzeń na granicy z Białorusią? Niekoniecznie.

RPO: w ośrodku dla cudzoziemców nadużywa się paralizatora

Podczas wydawania posiłków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców funkcjonariusz Straży Granicznej użył paralizatora wobec obywatela Gwinei, który go nie zaatakował. Funkcjonariusz twierdzi, że czuł realne zagrożenie, bo cudzoziemiec krzyknął do niego „Kill you".

ZUS wstrzymuje nienależne wsparcie dla Ukraińców. Odzyskał 35 tys. z 2 mln zł

ZUS próbuje odzyskać wsparcie, które wypłacił uchodźcom po ich wyjeździe z Polski.

Sprawdźmy, dlaczego ukraińskie dzieci nie chodzą do szkoły

Zamykanie ukraińskich dzieci w domach na nauce zdalnej może doprowadzić do negatywnych zjawisk – mówi Magda Garncarek socjolożka, inicjatorka akcji „Otwieramy szkoły”.

Rusza pierwszy proces za push-backi przeciwko Polsce. Chcą 240 tys. zł

W poniedziałek w Białymstoku rozpoczyna się pierwszy proces o zadośćuczynienie za wyrzucenie migrantów na Białoruś - podaje portal tokfm.pl.

Ukraińscy uchodźcy mają dopłacać do pobytu

Przebywający dłużej w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania zapłacą połowę za swój pobyt, nie więcej jednak niż 40 zł dziennie. Zwolnione będą osoby w trudnej sytuacji.

Jeden przepis ułatwił legalne zatrudnianie gości ze wschodu

Eksperci nie mają wątpliwości: legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy za pomocą tzw. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy to strzał w dziesiątkę.

Polacy otworzyli domy i portfele dla uchodźców

Niemal 2 mln uchodźców skorzystało z gościny w polskich domach i w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Bez deportacji przed orzeczeniem sądu. Senat poprawia ustawę o cudzoziemcach

Senat przywrócił cudzoziemcom 14-dniowy termin na odwołanie od decyzji.

Emilia Piechota: Ukraińcom trudno uzyskać numer PESEL

Aby uzyskać numer ewidencyjny, obywatel Ukrainy powinien oświadczyć, że nie jest objęty ochroną czasową w innym kraju. Ale polskie urzędy żądają dokumentów.

Skok cudzoziemców na ZUS. Przekroczono historyczną barierę

Na koniec grudnia 2022 r. liczba ubezpieczonych obcokrajowców wyniosła 1,63 mln. To wzrost o 191,7 tys. w stosunku do stycznia 2022.

Od 2023 r. łatwiej z przekraczaniem granic

Od 1 stycznia wejdą w życie przepisy pozwalające cudzoziemcom otrzymać polski dokument podróży także w przypadku wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Zatrudniasz Ukraińców, powiedz im o podatkowych przywilejach

Ulgi podatkowe, na które powinni zwrócić uwagę uchodźcy zza naszej wschodniej granicy przebywający w Polsce to tzw. ulgi: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów.

Wojna nie jest chorobą, ale jest zdarzeniem

Działania wojenne mogą być okolicznością uniemożliwiającą wyjazd osobie, która w danym przypadku mogłaby uzyskać zwolnienie podatkowe. Powinny być zatem wyłączone z rachunku okresu 183 dni pobytu w Polsce.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jak po grudzie

Urzędy wydają tysiące niezgodnych z prawem decyzji odmawiających udzielenia obcokrajowcom zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Często sprawy prowadzone są w sposób nieprawidłowy oraz przewlekły, a nawet z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Przepisy o cudzoziemcach do zmiany

Obcokrajowcy odwołają się od komendanta wojewódzkiego do głównego.

Ukraińcy przyjmują rodaków pod swój dach i wnioskują o 40 zł

Wciąż można składać wnioski o 40 zł na utrzymanie i zakwaterowanie osób przybywających z terenów objętych wojną. Okazuje się, że coraz częściej schronienia udzielają rodacy.

Więcej pielęgniarek spoza Unii ma zająć się polskimi pacjentami

Ukraińskie pracownice medyczne będą mogły wykonywać swój zawód bez ograniczeń w czasie i zakresie czynności. Wystarczy dwusemestralne szkolenie.