Mniej Ukraińców pracuje na dziele. Raport ZUS

Wzrosła liczba cudzoziemców wykonujących umowy o dzieło, ale spadł odsetek zarobkujących w ten sposób Ukraińców. Pokazują to najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Zezwolenie jednolite: warunki, procedura, problemy

W ramach jednego postępowania cudzoziemiec może uzyskać legalizację zarówno swojego pobytu, jak i pracy. W tej procedurze to pracownik jest stroną. Rola pracodawcy sprowadza się do kilku formalności.

Deportacje cudzoziemców bez udziału RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MSWiA

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do MSWiA z prośbą o uwzględnienie go w przepisach ustawy o cudzoziemcach. Chodzi o deportacje. Aktualne brzmienie art. 333 "uniemożliwia (...) wykonywanie powierzonego RPO mandatu Krajowego Mechanizmu Prewencji".

ETPC: Polska zapłaci 52 tys. euro za nieprzyjęcie uchodźców z Tadżykistanu

Trybunał w Strasburgu (ETPC) uznał, że nasz kraj złamał przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odmawiając przyjęcia wniosków azylowych obywateli Tadżykistanu, którzy obawiali się prześladowań w swojej ojczyźnie, i wydalając ich na Ukrainę.

Wizy do Polski zdrożeją. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy będą chcieli uzyskać wizę na wjazd do Polski, muszą przygotować się na wyższe opłaty konsularne.

Wymiana praw jazdy. "Tych wniosków jest bardzo dużo"

Dziesięciokrotny wzrost liczby wniosków o wymianę zagranicznych praw jazdy na krajowe notuje Ministerstwo Infrastruktury. Ma to związek z przepisami, które zaczną obowiązywać od 17 czerwca - informuje TVN24.

Problem z wykonywaniem kar nieizolacyjnych wobec Ukraińców

Sejmowe komisje zaakceptowały w pierwszym czytaniu projekt ustawy ratyfikującej protokół do umowy między Polską a Ukrainą, która ma ułatwić wzajemne uznawanie kar innych, niż pozbawienie wolności wydanych przez jedno państwo wobec obywatela drugiego.

Nadia Senkowska: W Polsce nie może być dwóch mam

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) trwa kolejny spór o uznanie rodziców tej samej płci.

Anna Nowacka-Isaksson: Chusta kością niezgody

Rzecznik ds. dyskryminacji przedstawił akt oskarżenia przeciwko regionowi Uppsala za dyskryminację muzułmanki w przychodni zdrowia.

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych kluczowe znaczenie ma analiza jej stanu prawnego i faktycznego. Dzięki niej kupujący może uniknąć ewentualnych trudności i bezpiecznie sfinalizować transakcję.

TSUE: nawrócony na chrześcijaństwo ma szanse na azyl w Unii

Wniosku o azyl uzasadnionego konwersją religijną po opuszczeniu kraju pochodzenia nie można automatycznie oddalić jako złożonego z zamiarem popełnienia nadużycia - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czy Ukrainiec może dziedziczyć majątek w Polsce na ukraińskich zasadach?

Sąd Najwyższy ma definitywnie rozstrzygnąć, czy obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce mogą wybrać ukraińskie prawo jako podstawę dziedziczenia mieszkania znajdującego się na polskiej ziemi.

Czy Ukraińcy powinni być wyborcami w Polsce? [INFOGRAFIKA]

Ważne pytanie przed wyborami samorządowymi 2024: czy Ukrainiec może wybierać radnych, burmistrzów i prezydentów miast? Dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, ale UE nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona. Sejm przyjął ustawę

Szczególne rozwiązania dotyczące osób, które przybyły na terytorium Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Uchodźcy mogą dalej legalnie mieszkać, pracować czy pobierać świadczenia na dzieci.

Rząd podjął decyzję w sprawie legalnego pobytu Ukraińców w Polsce

Ważność dokumentów pobytowych Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, została przedłużona do końca czerwca tego roku.

Co z pobytem Ukraińców po 4 marca 2024 r.?

Choć europejska ochrona czasowa obywateli Ukrainy została przedłużona do 3 marca 2025 r., to polskie przepisy wciąż nie zostały zmienione. To problem także dla krajowych pracodawców, bo zatrudnianie cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu, jest nielegalne.

Jacek Dubois: O życiu, które przerosło kabaret

Minister pewnie jeszcze nie wie o kukułczym jaju, które mu podrzucono składając pewną skargę nadzwyczajną.