Uchodźcy trudno będzie pozostać na terytorium Polski

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach łamie polską konstytucję, prawo międzynarodowe i unijne. To regulacje charakterystyczne dla wprowadzonego stanu wyjątkowego – uważa Krajowa Rada Radców Prawnych.

Po pandemii cudzoziemcy spoza Unii masowo wyjadą. Na jaką pomoc mogą liczyć?

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, który nie uzyska nowego tytułu pobytowego czy zezwolenia na pracę w Polsce w ciągu 30 dni od odwołania stanu epidemii, będzie musiał opuścić nasz kraj. W wyjeździe i powrocie mogą mu pomóc polskie instytucje.

Piotr Kosmaty: Karnoprawna ochrona granicy państwowej

Wobec osób trudniących się organizowaniem nielegalnego przekraczania polskiej granicy wymiar kary może ulec zaostrzeniu.

Coraz więcej zagranicznych studentów w Polsce

Mimo pandemii i przedłużających się procedur pobytowych rodzime uczelnie przyciągają studentów z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi.

Afgańska adwokat w strzeżonym ośrodku. Jest interwencja NRA

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati zwrócił się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zwolnienie afgańskiej adwokat ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Dawid Bunikowski: na granicy „oblany” test lewicy i prawicy

Jesteśmy świadkami kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Każdego dnia dziesiątki migrantów z Iraku, Syrii i innych krajów (w tym z Afryki) chcą przekroczyć granicę w miejscach do tego niewyznaczonych. Grupa parędziesięciu osób z Afganistanu koczuje na samej granicy w Usnarzu Górnym, otoczona przez służby polskie i białoruskie. Co powinniśmy zrobić?

Jacek Trela: Historia nauczycielką życia

Rządzący wykorzystują sytuację na granicy, by uzyskać wzrost popularności.

Przemysław Przybył: Czy Polska może pomóc uchodźcom z Afganistanu?

Tak, jeśli jesteśmy gotowi przyjąć dziedzictwo otwartej i tolerancyjnej Rzeczypospolitej Jagiellonów.

RPO: zmiany w przepisach są sprzeczne z konstytucją

Przepisy, które wprowadziły podstawę do zawracania do linii granicy państwowej osób znajdujących się w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony, są sprzeczne z duchem Konwencji Genewskiej, a także polskim prawem, w tym Konstytucją RP - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO do MSWiA po wizytacji na granicy: zakończyć nieludzkie traktowanie migrantów

Warunki, w których przebywają cudzoziemcy w Usnarzu oraz sposób ich traktowania noszą znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wizytacji ad hoc przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur na granicy polsko-białoruskiej. Domaga się działań.

Trybunał wskazał Polsce, jak ma traktować uchodźców na granicy z Białorusią

Polska i Łotwa mają zapewnić wszystkim osobom koczującym na granicy z Białorusią żywność, wodę, odzież, odpowiednią opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie. Takie postanowienie wydał dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Migranci w Usnarzu. Prezes NRA domaga się wyjaśnień od Straży Granicznej ws. utrudniania prawnikom wykonywania obowiązków

Dlaczego funkcjonariusze Straży Granicznej utrudniali wykonywanie obowiązków pełnomocnikom uchodźców, którzy od kilkunastu dni przebywają na granicy polsko-białoruskiej? Odpowiedzi na to pytanie oczekuje od Komendanta Głównego Straży Granicznej Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

RPO do MSZ: ratować pracowników afgańskiego Ombudsmana

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych o objęcie akcją ewakuacyjną pracowników Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie (odpowiednika polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich) wraz z rodzinami. Listę nazwisk tych osób RPO przesłał także do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Migranci w Usnarzu. Polscy prawnicy wysłali do ETPC wniosek o zarządzenie tymczasowe

Polscy prawnicy wysłali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o pilne wydanie zarządzenia tymczasowego wobec Polski w sprawie ludzi koczujących na polsko-białoruskiej granicy. - To urąga ludzkiej godności. ETPC ma możliwość błyskawicznego działania - poinformował adwokat Mikołaj Pietrzak.

Drutem, nie chlebem i solą. Jak Polska ma witać cudzoziemców - projekt rozporządzenia

Osoby koczujące na polsko-białoruskiej granicy to zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego.

Ślub uratował cudzoziemca przed deportacją - wyrok NSA ws. obywatela Egiptu

Każde państwo prowadzi własną politykę wobec nielegalnych emigrantów, a jej prawna ocena należy w Polsce do sądów administracyjnych.

Straż graniczna odpowiada RPO w sprawie zatrzymań cudzoziemców na granicy

Komendant Główny Straży Granicznej udzielił odpowiedzi na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie zwiększającej się liczby zatrzymanych cudzoziemców na "zielonej granicy" z Białorusią.

RPO interweniuje w sprawie grupy Afgańczyków i Irakijczyków w strefie przygranicznej

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie grupy Afgańczyków i Irakijczyków w strefie przygranicznej.