Warunki nadania statusu uchodźcy

W postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej organy administracji mają obowiązek, jak w każdym postępowaniu, działać w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej, jednak obowiązek ten ulega pewnym modyfikacjom.

Diia.pl pozwala wrócić Ukraińcowi do Polski

Od 23 lipca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą uzyskać elektroniczny dokument uprawniający do przekraczania granic zewnętrznych i podróżowania w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu 180 dni. Ten okres nie jest wliczany do czasu delegowania do wykonywania pracy w innym państwie.

HFPC: polskie przepisy ws. uchodźców z Ukrainy niezgodne z prawem unijnym

Niektóre przepisy o pomocy dla obywateli Ukrainy są niezgodne z prawem UE – pisze Helsińska Fundacja Praw Człowieka do Komisji Europejskiej.

Ochrona osób zagrożonych w swoim kraju

Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, może zostać udzielona ochrona uzupełniająca, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.

Łatwiej o prawo jazdy dla Ukraińca

Kierowcy z Ukrainy mogą wyruszyć z Polski w trasę nawet wtedy, gdy termin ważności ich dokumentu upłynął – uważa polskie Ministerstwo Infrastruktury.

Polacy z przywilejami w Ukrainie - Zełenski zgłosił projekt specustawy

Dostęp do darmowej edukacji i świadczeń socjalnych ma być taki sam dla obywateli obu państw.

Młody Ukrainiec może zarabiać jako praktykant

Osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie, skończyły tam szkołę i mają nie więcej niż 30 lat, można w Polsce przyjąć na praktykę absolwencką.

Odszkodowanie dla cudzoziemca za brak decyzji urzędu

Wydłużenie okresu na rozstrzygnięcie wniosku pracownika z zagranicy na początku 2022 r. nie ma wpływu na ocenę sprawności załatwienia wcześniej rozpoczętego postępowania.

Bezczynność i przewlekłość w niektórych urzędach są standardem

Opóźnienia przy wydawaniu zezwoleń na pobyt i zatrudnienie cudzoziemców powodują po stronie przedsiębiorców straty wywołane brakiem rąk do pracy.

Będą prawne podstawy, by zamieszkać w biurowcu

Budynki biurowe i centra handlowe, które wyludniły się podczas Covid-19, będzie można łatwiej przekształcić w obiekty mieszkalne.

Zamiast 30 będzie 100 zł za powierzenie pracy cudzoziemcowi

Od wtorku 12 lipca znacząco rośnie opłata za powierzenie cudzoziemcowi pracy na podstawie oświadczenia.

Po wyjeździe z Polski uchodźcy tracą prawa

Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy wrócą na miesiąc do ojczyzny, tracą uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju i korzystania z ustawy o pomocy, nawet jeśli znów są zmuszeni uciekać do Polski przed wojną.

Na tłumaczenie trzeba poczekać

Miliony obywateli Ukrainy trafiło do Polski od lutego br. W efekcie pojawiło się ich sporo w sądach czy urzędach. Zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi tłumacza przysięgłego z języka ukraińskiego. A z tymi bywają problemy.

Kłopotliwe zezwolenia na pobyt i pracę dla Ukraińców

W zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym obywatelowi Ukrainy urząd nie powinien umieszczać adnotacji o specustawie. Uprawnienie do wykonywania pracy i zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie są bowiem pojęciami tożsamymi.

TSUE: nielegalny wjazd do kraju to nie powód do zatrzymania

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej nawet w areszcie.

Miejsca dla wczasowiczów zajmują uchodźcy

Są hotele czy hostele, które miały szansę ruszyć w wakacje. Pozostają jednak na wyłączność obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.

Praca zdalna spoza Polski bez zezwolenia na pracę

Do zatrudnienia cudzoziemca w polskiej firmie konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę. Ale nie wtedy, gdy chodzi o świadczenie pracy zdalnej spoza kraju.