Wielka regulacja zawodów medycznych. Są protesty

Aż 17 zawodów ma zostać objętych regulacją w ramach ustawy o niektórych zawodach medycznych. Część z nich protestuje, m.in. dietetycy.

Publikacja: 12.05.2023 03:00

Na liście zawodów regulowanych nową ustawą znalazł się m.in. zawód higienistki stomatologicznej i po

Na liście zawodów regulowanych nową ustawą znalazł się m.in. zawód higienistki stomatologicznej i pomocy dentystycznej

Foto: Shutterstock

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i jest już po pierwszym czytaniu przed sejmową Komisją Zdrowia. Obejmuje następujące zawody: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej. Ich przedstawiciele będą musieli m.in. uzyskać płatny (100 zł) wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Projekt nakłada też na nich obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego „realizowanego przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe”. To ostatnie ma się odbywać w ramach samokształcenia lub kursów doskonalących.

Czytaj więcej

Ponad milion zmarnowanych wizyt. Lekarze apelują do pacjentów

Ustawa wprowadza też kategorię „przewinień zawodowych”, za które przedstawiciele tych zawodów będą odpowiadać przed nowym organem – Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Postępowania przed nią mają się toczyć niezależnie od postępowań prowadzonych przez organy ścigania czy postępowań dyscyplinarnych w pracy.

Przedstawiciele części zawodów protestują przeciwko objęciu ich ustawą. Większość argumentów nie dotyczy samego faktu uregulowania, ale tego, że do jednego worka wrzucono wiele różnych zawodów, różniących się chociażby miejscem ich wykonywania. Przykładem mogą być logopedzi, którzy wskazywali m.in., że duża część z nich nie pracuje w systemie ochrony zdrowia, ale w systemie oświaty. Sprzeciw środowiska był na tyle silny, że wszystko wskazuje na to, że logopedzi z ustawy zostaną wykreśleni.

Kolejną grupą zawodową sprzeciwiającą się ustawie w obecnym kształcie są dietetycy. Polski Związek Zawodowy Dietetyków (PZZD) zebrał już ponad 3,2 tys. podpisów pod petycją online, w której czytamy: „stanowczo sprzeciwiamy się włączeniu do listy zawodów objętych rzeczoną ustawą zawodu dietetyka, jeśli nie znajdą się w niej zapisy dotyczące co najmniej możliwości utworzenia w przyszłości samorządu zawodowego dietetyków oraz opracowania standardów kształcenia dla kierunku studiów dietetyka”.

Wiele uwag do ustawy ma też środowisko elektroradiologów. – Dla nas niezwykle istotny będzie etap ustalania kwalifikacji i umiejętności, jakie powinny posiadać osoby wykonujące ten zawód. To, co zostało obecnie dołączone do ustawy (załącznik „Wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego” – red.), jest absolutnie nieakceptowalne. Ze względu na specyfikę kształcenia w zawodzie elektroradiologa niezbędne jest uszczegółowienie proponowanych zapisów. Przedstawiliśmy naszą propozycję w tym zakresie (w przypadku kształcenia na uczelni – min. 1700 godzin zajęć z zakresu elektroradiologii). Mamy nadzieję, że w przyszłości dojdzie do opracowania standardów kształcenia – mówi dr Dawid Bodusz, prezes Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i jest już po pierwszym czytaniu przed sejmową Komisją Zdrowia. Obejmuje następujące zawody: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej. Ich przedstawiciele będą musieli m.in. uzyskać płatny (100 zł) wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Projekt nakłada też na nich obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego „realizowanego przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe”. To ostatnie ma się odbywać w ramach samokształcenia lub kursów doskonalących.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca
Jacy są Polacy w pracy? Mniej zestresowani, ale jest niepokojąca zmiana
Praca
Dyrektywa unijna o kobietach rozbije szklany sufit?
Praca
GUS: Polacy ruszyli po wiedzę. Zdobywają ją inaczej niż kiedyś
Praca
Ani szkoły, ani pracy. Ubywa młodych Polaków "trzy razy nie"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Praca
W kogo najczęściej uderza toksyczny stres? Nie w szefów firm
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży