Egzamin lekarski do zmiany. Ma być trudniej. Skutek? Może zabraknąć medyków

Naczelna Izba Lekarska apeluje, aby przywrócić poprzednie reguły, czyli aby zdający nie znali większości pytań. Ministerstwo Zdrowia analizuje te przepisy.

Publikacja: 09.05.2024 04:30

Egzamin lekarski do zmiany. Ma być trudniej. Skutek? Może zabraknąć medyków

Foto: Adobe Stock

Obecnie 70 proc. pytań zadanych podczas pisemnego Końcowego Egzaminu Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego pochodzi z ogólnodostępnej bazy pytań ze znanymi odpowiedziami. Takie reguły obowiązują po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w sierpniu 2020 r.). Zaledwie 30 proc. stanowią w teście nowe pytania.

Setne procentu decydują o tym, kto dostanie się na rezydenturę

– Nie jest trudno dobrze zdać egzamin, którego 70 proc. pytań pochodzi z ogólnodostępnej bazy zawierającej tylko 3 tys. pytań. Studenci medycyny są mądrzy, więc potrafią się nauczyć tych odpowiedzi w dwa tygodnie, a żeby zdać egzamin, trzeba mieć 56 proc. Wskutek wprowadzonych zmian zdawalność wynosi obecnie najczęściej ok. 97–98 proc. – podkreśla dr Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej, i dodaje: – W tej chwili egzamin nikogo nie różnicuje – zarówno zdolni, jak i mniej zdolni studenci mają piątki – dodaje.

A setne procentu decydują o tym, kto dostanie się na rezydenturę. – To musi się zmienić, ponieważ egzamin ma weryfikować, kto nadaje się do wykonywania zawodu lekarza, a kto jeszcze musi się douczyć – tłumaczy dr Patecki. W związku z tym NIL prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, które nie wyklucza zmian w prawie.

– Rozpoczęliśmy rozmowy i dyskusje na temat Lekarskiego Egzaminu Końcowego, jak również Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, dlatego że w opinii wielu osób warto wrócić do poprzedniego rozwiązania. Uzyskanie wyniku rzędu 90–92 proc. nie jest teraz wielkim osiągnięciem, natomiast pamiętam okres sprzed trzech–czterech lat, gdy wynik 85 proc. był świetny. Zamierzamy ten temat zgłębić i jeśli będzie to wymagało poprawy, to poprawić – powiedział wiceminister zdrowia Marek Kos podczas ostatniej podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia.

MZ doprecyzowało „Rz”, że w ministerstwie trwają analizy przepisów w celu przygotowania projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którego częścią będzie kwestia LEK/LDEK. Tematyka egzaminów będzie omawiana z samorządem lekarskim.

Czytaj więcej

Ministerstwo obniżyło wymogi egzaminacyjne. Lekarzom coraz łatwiej uzyskać dyplom

Powrót do formuły egzaminów bez ogólnodostępnej bazy pytań

W ocenie NIL dobrym rozwiązaniem byłby powrót do formuły egzaminów bez ogólnodostępnej bazy pytań. Same pytania po egzaminie nadal byłyby jednak publikowane, aby można było weryfikować ich jakość. Przypomnijmy, że to wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 8/15) możliwy jest dostęp do testów wykorzystanych w trakcie egzaminów, które już się odbyły. Doszło do tego na gruncie postulatu Naczelnej Rady Lekarskiej. Dr Damian Patecki zastrzega, że NRL nie oczekiwała jednak wprowadzenia na egzaminie 70 proc. pytań z bazy, która liczy zaledwie 3 tys. pytań. – Zależy nam na innej koncepcji egzaminu niż ta, która powstała. Ministerstwo taką formułę stworzyło bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim. Rozkład wyników w dobrze skonstruowanym egzaminie powinien odzwierciedlać różny poziom wiedzy i kompetencji, a także fakt, że część osób po prostu się nie przygotowała lub miała przysłowiowy gorszy dzień – podkreśla dr Patecki. – Dobrze przeprowadzona zmiana musi być zakomunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważne jest również wprowadzenie uczciwych zasad rekrutacji dla lekarzy, którzy zdali egzamin i z bazy, i tych, którzy zdadzą egzamin na nowych zasadach. Potrzebny będzie uczciwy przelicznik – dodaje.

Zabraknie lekarzy?

Realnie zmiany mogłyby wejść w życie już w przyszłym roku. Czy zatem powstaje obawa, że wskutek nowych rygorów będzie brakować lekarzy? Podkreślmy, że bez pozytywnego wyniku egzaminu LEK lub LDEK nie można uzyskać pełnego prawa wykonywania zawodu. – To, ilu lekarzy potrzeba w systemie, zależy od samego systemu. Jeśli oprócz leczenia mają się zajmować także biurokracją i sprawozdawczością, to może brakować odpowiedniej liczby osób – uważa dr Patecki.

Obecnie nie odbiegamy wiele od średniej europejskiej w dostępie do lekarzy. Według raportu OECD, obejmującego głównie dane z 2021 r. i częściowo z 2022 r., w Polsce przypada 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia dla krajów OECD wynosi 3,7 lekarza na 1000 mieszkańców.

Czytaj więcej

110 kontrowersyjnych przypadków. Są lekarzami, ale czy powinni?

Obecnie 70 proc. pytań zadanych podczas pisemnego Końcowego Egzaminu Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego pochodzi z ogólnodostępnej bazy pytań ze znanymi odpowiedziami. Takie reguły obowiązują po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w sierpniu 2020 r.). Zaledwie 30 proc. stanowią w teście nowe pytania.

Setne procentu decydują o tym, kto dostanie się na rezydenturę

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?