Teresa Siudem: Milcząca zgoda organu na odrolnienie

Odrolnienie gruntów klas I-III, położonych poza miastem nigdy nie było prostą sprawą. Po wprowadzeniu reformy planistycznej, jeszcze trudniej jest zmienić ich przeznaczenie.

Sztuczna inteligencja wspomoże urzędników ZUS. Co będzie robiło AI?

Chcielibyśmy wspomóc pracę pracowników sztuczną inteligencją. Chcemy też odświeżyć Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Planujemy rozbudowę kreatorów wniosków i funkcji samodzielnego pobierania zaświadczeń – mówi Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS skorzysta ze sztucznej inteligencji. W prostych sprawach

AI mogłaby wspomagać pracowników w prostych czynnościach administracyjnych. Przykładowo w wydawaniu decyzji w nieskomplikowanych sprawach, w języku przyjaznym obywatelowi - mówi Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe dodatki do pensji dla wybranych pracowników

Blisko 200 tysięcy kluczowych pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3 dostanie dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie do wynagrodzenia.

Biuro sędziego. Czy to tylko marzenie?

Postulowane rozwiązania mogłyby się sprawdzić nie tylko w wydziałach pierwszoinstancyjnych, w których głównie orzeka się jednoosobowo, ale także w wydziałach odwoławczych.

Teresa Siudem: Ciekawa ścieżka kariery dla wytrwałych

Żeby zostać unijnym urzędnikiem nie trzeba „mieć znajomości” w Brukseli. Podstawą są wysokie kompetencje, które trzeba wykazać podczas naboru.

Staże i praca w instytucjach Unii Europejskiej – można aplikować wiele razy

Nie wolno zrażać się pierwszym niepowodzeniem. Nie wiem, czy znam kogokolwiek, kto zdał egzamin za pierwszym razem. Jest on trudny, ale jeśli się już go zda, ma się otwartą ścieżkę do ciekawej pracy – o stażach i pracy w instytucjach UE mówi Filip Skawiński, zastępca szefa Działu Politycznego z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Zaniechanie przy reformie związało ręce urzędnikom

Bank musi udostępniać KAS dane chronione tajemnicą bankową tylko wtedy, gdy są spełnione przesłanki z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. e prawa bankowego.

Udział w działaniu przestępczym nie uchyla ochrony sygnalisty

Sygnaliści, czyli osoby zgłaszające naruszenia prawa podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi związanymi z wykonywaną pracą. Ochrona nie rozciąga się natomiast na odpowiedzialność karną, cywilną ani administracyjną.

Niedopatrzenie pozwala bankom odmawiać i utrudnia pracę fiskusa

Przy wprowadzaniu reformy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ustawodawca zapomniał dostosować prawo bankowe do jej nowych uprawnień.

Teresa Siudem: Czy poseł do Parlamentu UE jest bezkarny?

Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego zobowiązuje ich do składania szczegółowych oświadczeń o prywatnych interesach, posiadanych aktywach oraz wystąpieniu konfliktu interesów.

Tomasz Pietryga: Krzyż. Rewolucji nie będzie

Urzędniczy atak na krzyż jest czymś osobliwym, niezrozumiałym i z góry skazanym na porażkę.

Teresa Siudem: Kariera w Unii – warto spróbować

Tylko 5 proc. Polaków pracuje w instytucjach Unii Europejskiej, przy średniej unijnej 8 proc. Stażystów jest jeszcze mniej – 4 proc. Przechodzimy przez sito rekrutacyjne na tym samym poziomie, co inne nacje, ale rzadziej aplikujemy w konkursach. To sprzeczne z interesem naszego kraju.

Jak znaleźć pracę w instytucjach UE?

Do konkursu otwartego może przystąpić każdy obywatel państwa członkowskiego UE, po spełnieniu określonych warunków. Pozytywny wynik konkursu nie daje jednak gwarancji natychmiastowego zatrudnienia.

Zwrot kosztów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej

Od ponad dziesięciu lat istnieje możliwość leczenia za granicą na terenie państw członkowskich UE i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Jaki trzeba spełnić warunek, by otrzymać zwrot kosztów leczenia? Kiedy organ wyda decyzję odmowną?

Nowy organ skarbówki. Ministerstwo Finansów ujawnia plany

W Krajowej Administracji Skarbowej nastąpi wydzielenie nowego organu zajmującego się sprawami niepodatkowymi.

Skarbówkę trzeba lepiej szkolić. Ministerstwo Finansów odpowiada w sprawie rzekomych planów podziału

Nie będzie podziału Krajowej Administracji Skarbowej na dwie służby. Taką wiadomość przekazało Ministerstwo Finansów. Ale jej działanie powinno być poprawione.

Pilnowanie terminów w postępowaniu sądowym to obowiązek

Urzędnicy mają przekazać do sądu skargę obywatela, przedsiębiorcy czy podatnika na czas. Za spóźnienie grozi im grzywna i to niezależnie, co stanie się ze skargą.