Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

Wyłączenie pracownika lub organu ze sprawy

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera mechanizmy wyłączenia pracownika i organu od prowadzenia sprawy administracyjnej. Może to wynikać z przyczyn osobistych, podległości służbowej lub innych. Obowiązek wyłączenia się od prowadzenia sprawy może wynikać z mocy ustawy albo powstania wątpliwości co do bezstronności pracownika lub organu.

Dla kogo prawo do złożenia skargi administracyjnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skargę można złożyć do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Trzeba jasno wskazać, ile było pracy przy ściąganiu długu

Organy administracyjne powinny zaprezentować rzeczywisty obraz ocenianego postępowania egzekucyjnego.

Wynagrodzenia z etatu i zlecenia rozliczamy osobno

Jeśli w urzędzie jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę oraz cywilnoprawnej składamy dwa wnioski PIT-2.

Cyfryzacja wkroczyła na place budów

Dzięki Bazie Projektów Budowlanych organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w BPR, ponieważ organy te będą miały do nich wgląd.

ZUS chce więcej czasu na przejęcie bezrobotnych

Co najmniej dziewięć miesięcy vacatio legis proponuje organ rentowy na wejście w życie ustawy o aktywności zawodowej.

Tajemniczy klient sprawdzał obsługę w ZUS. Jak wypadła?

Aż 12,3 tys. wizyt typu mystery shopping w placówkach organu rentowego odbyło się w 2022 r.

Rząd chce modernizować skarbówkę. Konkurencyjne pensje i nowoczesne wyposażenie

Konkurencyjne pensje, nowoczesne wyposażenie, informatyzacja. Takie są założenia przyjętej przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”.

Dodatek dla urzędników sądów i prokuratur w stolicy

Czterotysięczna rzesza urzędników warszawskich sądów i prokuratur ma szansę na ekstra pieniądze.

Jak wnieść odwołanie w sprawie administracyjnej

Wniesienie odwołania stanowi istotne działanie procesowe strony, którego celem jest zmiana lub kontrola niekorzystnej decyzji organu pierwszej instancji.

WSA: Pani wójt nie straci stanowiska

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nie może stać w sprzeczności z zasadą proporcjonalności – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

NSA: Błąd urzędnika skarbówki nie może szkodzić podatnikowi

W interesie publicznym nie leży ukrywanie i maskowanie wad związanych z prawidłowym określeniem zobowiązania podatkowego w decyzji organu pierwszej instancji.

Prof. Wiącek o odwołaniu Machińskiej: Ja i polityka? Absurd. To była nagonka

— Nie spodziewałem się takich protestów po tym, jak odwołałem ze stanowiska dr Hannę Machińską. Tym bardziej że mój poprzednik Adam Bodnar cztery razy korzystał z prawa do wymian kadrowych jego zastępców. Podsumowując te wydarzenia powiem wprost: jest mi bardzo przykro — powiedział Onetowi prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Ewa Łętowska: Rzecznik praw obywatelskich musi mieć wiedzę, kły i pazury

Rzecznik praw obywatelskich nie jest od robienia dobrze władzy, choć musi też uważać, by nie skręcić karku – mówi prof. Ewa Łętowska.

Co powinno zawierać podanie

Podanie to jeden z podstawowych sposobów załatwienia sprawy przed organem administracji publicznej. Ustawodawca podchodzi do tej formy bardziej liberalnie niż do innych pism wszczynających postępowanie. Stanowi to przejaw budowania zaufania do organów administracji, szybkości postępowania oraz urzeczywistnienie zasady ograniczonego formalizmu.

Sąd: Urzędnicy nie powinni odmawiać babci 500 plus na wnuka

Przepis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sposób nierówny i niedostateczny chroni prawa dzieci i ich rzeczywistych opiekunów. To nie powinno mieć miejsca w państwie prawa.

Cyna i złoto pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej

Obrót surowcami i towarami istotnymi dla gospodarek i bezpieczeństwa ludności ma być uszczelniony. Zaostrzona ma być też kara za niezgłoszenie wwozu lub wywóz pieniędzy.