KE kieruje do TSUE skargę przeciwko Polsce. Chodzi o UKE

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w związku z "podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji".

"Polski Ład" PiS rozszerzy uprawnienia urzędów skarbowych

Funkcjonariusz sprawdzi jako klient, czy sklep wydaje paragony. Będzie też mógł zająć na 96 godzin laptop lub auto.

Nowy wiceminister zdrowia ma ograniczyć liczbę specjalizacji lekarskich

Piotr Bromber ma się zająć zmniejszeniem liczby specjalizacji lekarskich. To kolejna taka zapowiedź w ciągu ostatnich lat.

Tomasz Pietryga: Prawica boi się „ wykastrowania” przez Brukselę

W obrazie władzy narasta lęk, że kumulacja działań UE przeciwko Polsce to nie przypadek, ale przygotowywanie gruntu pod mający zapaść jesienią wyrok TSUE w sprawie rozporządzenia „fundusze za praworządność”.

Sąd: prywatność urzędnika wygrywa z prawem do informacji publicznej

Chociaż umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną, niektóre jej fragmenty nie powinny być ujawniane.

To będzie jesień strajków - decyzje rządu rozsierdziły budżetówkę

Podwyżki dla polityków i prezesów państwowych spółek rozsierdziły pracowników budżetówki, których pensje zostały w zeszłym roku zamrożone. Żądają teraz 12-proc. wzrostu wynagrodzeń.

Rząd musi znaleźć pieniądze na podwyżki

Pensje urzędników miały być zamrożone także w przyszłym roku. Teraz władza proponuje im dodatkowe 4,4 proc., ale to wciąż za mało, by zatrzymać strajki.

RPO Marcin Wiącek: Jestem stronniczy, stoję po stronie prawa

Każdy sędzia ma swoją własną wizję niezawisłości. I sam ocenia, na ile może sobie pozwolić. W odniesieniu do wielu sędziów można by się jednak zastanowić, czy ich wypowiedzi nie były przekroczeniem pewnych dopuszczalnych granic – powiedział w wywiadzie dla Onetu prof. Marcin Wiącek, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO do MSZ: ratować pracowników afgańskiego Ombudsmana

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych o objęcie akcją ewakuacyjną pracowników Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie (odpowiednika polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich) wraz z rodzinami. Listę nazwisk tych osób RPO przesłał także do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kontrola w firmie nie powinna przeszkadzać w jej funkcjonowaniu

Podstawę odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wykonania czynności kontrolnych może stanowić naruszenie jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do zasad tej kontroli, a więc zarówno przepisów prawa przedsiębiorców, jak i przepisów odrębnych.

Maksymilian Stanulewicz: Reasumpcja. Ostrożnie z porównaniami

Targowiczanin dziś znaczy co innego niż trzysta lat temu.

Dariusz Lasocki: Polityka to nie perfumeria, ale...

Prawo do krytyki nie może być utożsamiane z prawem do zniesławienia.

Krym: Na kogo może liczyć Ukraina

Temat okupacji Krymu powrócił na arenę międzynarodową. Jednak przywódcy najważniejszych państw Zachodu nie pojawili się w Kijowie.

Związkowcy chcą 12-proc. podwyżek płac w budżetówce

Skoro rząd się chwali, że ma nadwyżkę budżetową, a politycy przyznali sobie podwyżki uposażeń, pieniądze powinny znaleźć się dla całej sfery budżetowej.

Jakie diety dla radnego

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła w wystąpieniu pokontrolnym – nieprawidłowe wydatki budżetowe na wynagrodzenia. Chodzi o pracownika urzędu miasta który pełni funkcję radnego, ale powiatu. Urząd nie pomniejszał mu wynagrodzenia za czas, w którym brał udział w pracach rady powiatu. Czy zarzut RIO jest zasadny? Czy należy się odwołać – pyta radna.

Marek Domagalski: Lepsza strona reasumpcji

Sejm rozjechał się na miesiąc, załatwiwszy pilniejsze dla jego większości i po części dla kraju sprawy. Odpoczywając teraz od okołosejmowego zgiełku, możemy pomyśleć także o lepszej stronie reasumpcji.

W Krakowie uchwała anty-LGBT nadal będzie obowiązywać

Sejmik małopolski, głosami radnych PiS zdecydował o podtrzymaniu uchwały anty-LGBT - poinformował w czwartek Onet.

Dr hab. Patyra o postępowaniu marszałek Witek: trzykrotne wprowadzenie ludzi w błąd w ciągu trzech minut

- Marszałek przekroczyła swoje uprawnienia i poświadczyła nieprawdę w Sejmie - tak o zachowaniu Elżbiety Witek powiedział w rozmowie z Onetem dr hab. Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.