Sąd: Urzędnik ocenia co jest w przesyłce

Dla stwierdzenia, co zawiera sądowa przesyłka, istotne jest to, co pracownik sądu stwierdził po otwarciu listu.

Marek Kobylański: Elektroniczny tytuł wykonawczy nie działa jak trzeba

Niestety, to, co miało ułatwić pracę w administracji i poprawić skuteczność jej działania, nie działa tak, jak trzeba. Chodzi o elektroniczny tytuł wykonawczy.

NSA: Urzędnik, który ignoruje sytuację obcokrajowca, rażąco narusza prawo

Przekroczenie terminu załatwienia sprawy, zignorowanie ponaglenia i zapoznanie się z wnioskiem dopiero po złożeniu skargi na bezczynność świadczy o oczywiście lekceważącym do niego stosunku organu.

Sąd: Prezydent powinien był udostępnić symbol i numer

Decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji w indywidualnych sprawach stanowią informację publiczną.

Skarga na akty w sprawach z zakresu administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że nie jest możliwa ocena, czy konkretny akt został podjęty w sprawie „z zakresu administracji publicznej” bez uwzględnienia przysługującego jednostce standardu prawa do sądu.

W ministerstwach wolą iść na emeryturę niż dłużej pracować

Zachęty do kontynuowania aktywności zawodowej wśród seniorów i wstrzymania się z przechodzeniem na świadczenie nie zadziałały też w resortach - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na  celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach.

Lustracyjne tsunami w administracji rządowej

Urzędnicy, którzy pracowali lub współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL, stracą posady.

Prof. Izdebski: Kryzys kadrowy w służbie cywilnej może się pogłębić

Pozbawienie dostępu do służby cywilnej, konstytucyjnie zawsze wątpliwe, należy starannie uzasadnić – mówi prof. Hubert Izdebski.

Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie, jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór.

Prezes UODO: Sprawa tej nieszczęsnej KRS przyćmiła całą moją kadencję

Uważam, że osobom publicznym również przysługuje prawo do prywatności. Oczywiście nie tak szerokie jak osobom „zwykłym” – mówi Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ubiega się o ponowny wybór. W piątek jego kandydaturę poparł Sejm.

Dodatek dla sołtysów bez zmian

300 zł miesięcznie dostaną wiejscy samorządowcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Prezes NRA negatywnie o lustracji urzędników: bez kontroli sądów narusza Konstytucję

Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej oraz urzędnicy państwowi będą składać oświadczenie lustracyjne. Jeżeli w przeszłości pracowali w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z tymi organami, stracą pracę.

Sejm zdecyduje ws. lustracji 40 tys. urzędników

W piątek po południu Sejm będzie głosował nad senackim wetem do nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej, która zobowiązuje wszystkich pracowników urzędów państwowych do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Wielka lustracja urzędników. O co chodziło Macierewiczowi?

Wiceprzewodniczący PiS Antoni Macierewicz zapowiedział ustawę lustracyjną dotyczącą całej administracji. To może oznaczać weryfikację prawie 450 tys. osób zatrudnionych w administracji publicznej, zarówno państwowej, jak i samorządowej.

Urzędnik może zaglądać w korespondencję z prawnikiem

Urzędnik może pobieżnie czytać nawet korespondencję objętą tajemnicą adwokacką i radcowską.

Ewa Szadkowska: Człowiek, urząd, maszyna

Inteligencji w urzędach centralnych, a zwłaszcza ministerstwach, nigdy za wiele. Choćby tej sztucznej.

AI pomaga rozwiązywać sprawy w urzędach. Zastąpi część urzędników?

Algorytmy i boty sprawią, że potrzeba będzie mniej osób do prostych zadań.