Nauczyciele nie powinni chorować. Długa nieobecność wpływa na zatrudnienie

Mniejsza dyspozycyjność spowodowana długotrwałą chorobą może stanowić jedno z kryteriów doboru do zwolnienia nauczyciela - uznał we wtorek SN. SN: Wielomiesięczna nieobecność może wpłynąć na zatrudnienie nauczycieli

Publikacja: 16.01.2024 18:29

Nauczyciele nie powinni chorować. Długa nieobecność wpływa na zatrudnienie

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła nauczycielki, która miała zostać przeniesiona w stan nieczynny. Powodem była reforma polegająca na wygaszaniu kształcenia w gimnazjum.

W związku z tymi ruchami nastąpiło zmniejszenie godzin dydaktycznych z języka polskiego. Dlatego w placówce odbyło się zebranie polonistów, na którym ustalono jakie kryteria będą decydowały o tym, że dany nauczyciel zostanie wybrany do przeniesienia w stan nieczynny. Tak też się stało. Wytypowana została powódka.

Nie wyraziła ona jednak na taki ruch zgody. W efekcie rozwiązano z nią umowę. Kobieta się z tym nie zgodziła i skierowała sprawę do sądu. W pozwie domagała się od pracodawcy odszkodowania za nieuzasadnione i niezgodne z prawem rozwiązanie z nią umowy.

Swoje roszczenia oparła na dwóch zarzutach. Po pierwsze, podnosiła brak konsultacji ze związkami zawodowymi przy procedurze jej zwalniania.

Drugi to nieprawidłowe, w jej ocenie, kryteria doboru do rozwiązania umowy ( były nimi staż pracy, ocena pracy, dyspozycyjność oraz sytuacja osobista). Uważała, że są one dyskryminujące ze względu na jej długie ( w ostatnim czasie) nieobecności spowodowane zwolnieniami lekarskimi oraz urlopem dla poratowania zdrowia.

SN: Konsultacje związkowe nie były obowiązkowe

Sprawa znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym.

SN oddalił jednak skargę kasacyjną powódki. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia Jolanta Frańczak w odniesieniu do pierwszego zarzutu wskazała, że konsultacje związkowe w tym przypadku nie były obowiązkowe.

Czytaj więcej

Nauczyciel bez ochrony z kodeksu pracy

Jak zauważyła, przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 60) zawierają szczególny tryb postępowania w kwestiach zatrudnienia wynikający z reformy oświaty. I tak, w art. 227 ustawodawca zapisał, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli nie stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, który zakłada m.in. konieczność konsultacji z organizacją związkową wypowiedzenia umowy z taką osobą. Miało to na celu uproszczenie procedur w tym zakresie w związku ze zmianami w systemie edukacji. Konieczność konsultowania wypowiedzeń, w tym okresie skomplikowałaby całą procedurę.

Z kolei w odniesieniu do zarzutu dyskryminacji ze względu na kryteria doboru do rozwiązania umowy SN również nie dopatrzył się nieprawidłowości.

Sędzia Frańczak zauważyła, że sama choroba nie została wskazana jako czynnik kwalifikujący do zwolnienia. Mowa jest jedynie o dyspozycyjności i to też nie jest jedyna przesłanka.

Szkoła to specyficzny pracodawca

SN w swoim orzecznictwie przyjmuje, że samo przebywanie np. na urlopie dla poratowania zdrowia może być kryterium doboru do zwolnienia. Ma bowiem na uwadze specyfikę pracodawcy, jakim jest szkoła oraz zadania, które ma ona wykonywać. Bierze zatem pod uwagę interes dzieci, które się w danej placówce uczą.

SN zdaje sobie jednocześnie sprawę, że takie podejście może wpływać negatywnie na kwestie zatrudnienia nauczyciela, który jest mniej dyspozycyjny i nie jest w stanie realizować swoich obowiązków.

Wyrok SN z 16 stycznia 2024 r., sygn. akt II PSKP 11/23

Sprawa dotyczyła nauczycielki, która miała zostać przeniesiona w stan nieczynny. Powodem była reforma polegająca na wygaszaniu kształcenia w gimnazjum.

W związku z tymi ruchami nastąpiło zmniejszenie godzin dydaktycznych z języka polskiego. Dlatego w placówce odbyło się zebranie polonistów, na którym ustalono jakie kryteria będą decydowały o tym, że dany nauczyciel zostanie wybrany do przeniesienia w stan nieczynny. Tak też się stało. Wytypowana została powódka.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego