Paulina Szewioła

Wdrożenie dyrektywy work-life balance coraz bliżej. Nowelizację kodeksu oceni Senat

Dodatkowy urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej i nowe uprawnienia dla opiekunów małych dzieci. To tylko niektóre zmiany jakie wprowadza nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm.

Kosmetyczne zmiany w noweli kodeksu pracy

Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem zostanie wzmocniona.

ZUS częściej sprawdza chorych na zwolnieniach lekarskich

Kontroli L4 w całym ubiegłym roku było o ponad 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak cały czas mniej niż przed pandemią.

Nie każdy wystąpi przed Trybunałem. PG podważa kompetencje związkowców

Prokurator generalny chce ze względów formalnych umorzenia sprawy przed TK dotyczącej zakazu łączenia funkcji związkowych z pełnieniem służby.

301 tysięcy bonów turystycznych wciąż do wykorzystania

Ponad 301 tys. aktywnych bonów turystycznych nie zostało w ogóle wykorzystanych – wynika z danych ZUS.

Kontrola trzeźwości od lutego, praca zdalna od kwietnia

Od 21 lutego br. pracodawcy będą mogli samodzielnie prowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości. Regulacje dotyczące pracy zdalnej zaczną natomiast obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r.

Wszyscy weterani poszkodowani otrzymają dodatkowe świadczenie

Aż 980 nowych osób uzyska prawo do dodatku dla weterana poszkodowanego.

Rządowe zmiany w kodeksie pracy do poprawy. Problemy ze szkoleniami oraz urlopami

Partnerzy społeczni oczekują, że doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące m.in. szkoleń.

Wymuszanie pracy zdalnej skończy się zwolnieniem

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który kwestionuje organizację pracy w firmie.

Czerwcowi emeryci przed TK. Ich los dalej niepewny

Zasada równości nie wyklucza zmiany stanu prawnego na przyszłość – wskazuje prokurator generalny. I żąda umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.