Tag:

Prawo pracy

Powiązane

Praca

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego: 180 dni na badania, 60 dni na szkolenia

Po odwołaniu z 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą musieli wykonać obowiązki zawieszone na ten okres. Wraca fikcja doręczania pism wysłanych pocztą, a także wyższe odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników.

Czy firma może pytać pracownika, czy ma inną pracę

Zakaz zakazywania innego zatrudnienia nie wyłącza lojalności pracownika.

Specjalista freelancer tańszy niż pracownik

Jeśli pracodawca potrzebuje eksperta z danej dziedziny do konkretnego projektu, może oszczędzić nawiązując współpracę z wolnym strzelcem. O ile charakter zlecenia na to pozwala.

Za brak badań szef wyciągnie konsekwencje

Choć wykonywanie okresowych badań lekarskich zawieszono na okres pandemii, to należy je zlecić, gdy stan zdrowia pracownika budzi poważne wątpliwości. A on nie może odmówić.

Niezbędne szkolenia w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Od 26 kwietnia 2023 r. to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w każdym kursie, z którego wiedza jest konieczna do wykonywania pracy. A jeśli nauka nie może się odbyć w godzinach pracy, ten czas musi wliczać do czasu pracy.

Przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę

Korzystanie przez pracownika z nowych uprawnień wprowadzonych do kodeksu pracy nie może stanowić powodu rozwiązania umowy o pracę. W razie sporu, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że miał inne uzasadnienie.

Zmowa z dłużnikiem może być kosztowna

Szkoda wyrządzona wierzycielowi wskutek niewłaściwych potrąceń z wynagrodzenia pracownika może być wyższa niż kwoty uchronione przed egzekucją. O naprawienie tej szkody może on pozwać pracodawcę.

Sąd: Filharmonia musi chronić słuch muzyków

Słuch muzyków grających w orkiestrze symfonicznej w filharmonii musi być chroniony, mimo specyfiki ich pracy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.