Tag:

Orzecznictwo Sądów i Trybunałów

Nie każdy producent poniesie podatek cukrowy od energetyków

Producent objętego opłatą cukrową napoju, który trafia do zamawiającej go firmy za pośrednictwem dystrybutora związanego umownym zakazem sprzedawania tego konkretnego towaru detalicznie, nie ma obowiązku zapłaty daniny.

Sąd: chęć zdobycia dowodów przeciwko mężowi nie usprawiedliwia podsłuchiwania

Nawet podejrzenia, że małżonek źle traktuje dzieci, nie usprawiedliwiają podsłuchiwania i nagrywania rozmów osób, które mieszkają z nim pod jednym dachu, na przykład jego rodziców.

Urzędnicy nie powinni odmawiać 500 plus babci

Pominięcie osób w świadczeniu, które na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego wykonują bieżącą pieczę nad dzieckiem, byłoby niezgodne z zapisami konstytucji i Konwencji o prawach dziecka.

Gmina nie zapłaci VAT od środków z UE na fotowoltaikę dla mieszkańców

Gmina, która montuje fotowoltaikę u mieszkańców, z czasem przekazuje ją im na własność, ale nie zajmuje się tym stałe, nie robi tego dla zysku, a projekt jest sfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, nie działa jako podatnik VAT.

Bez rozszerzenia praw do emerytur dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego

Dopuszczalne jest pozostawienie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) poza systemem świadczeń mundurowych – uznał Trybunał Konstytucyjny i umorzył sprawę.

Sąd: Urzędnik ocenia co jest w przesyłce

Dla stwierdzenia, co zawiera sądowa przesyłka, istotne jest to, co pracownik sądu stwierdził po otwarciu listu.

Sąd: Za tę samą pracę to samo wynagrodzenie

Oferowanie wyższych stawek nowym pracownikom tylko dlatego, że firma pilnie potrzebuje kadry, może oznaczać dyskryminację tych już zatrudnionych.

Usunięcie z rejestru VAT trafi na uchwałę

Siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie, w jakiej formie fiskus wykreśla podatnika VAT ze swojej bazy po użyciu blokady STIR.

W jaki sposób wykazać świadczenie kompleksowe na fakturze

Istnieje możliwość ujmowania poszczególnych elementów świadczenia kompleksowego w odrębnych pozycjach na dokumencie sprzedaży.

Sąd: Ograniczenia covidowe bez wpływu na podatek od nieruchomości

Okoliczność, że w pewnych okresach wskutek ograniczonej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan pandemii nie były uzyskiwane przychody z wynajmu pokoi czy działalności restauracyjnej nie oznacza, że te obiekty nie miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.