Tag: Orzecznictwo Sądów i Trybunałów

Jakie są podatkowe konsekwencje rozwiązania spółki jawnej

Do czasu wykreślenia spółki jawnej z rejestru, to ona jest właścicielem majątku, a przejęcie określonego składnika przez jednego ze wspólników, połączone ze spłatą drugiego, jest ustaleniem sposobu podziału majątku w związku z jej likwidacją. Nie jest zbyciem pomiędzy wspólnikami.

VAT: dostawę towarów może stanowić tylko darowizna

Czynność przeniesienia własności nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na brak ekwiwalentności świadczeń stron.

Sąd: rada powiatu nie może głosować korespondencyjnie

Rada powiatu jest zobowiązana do podejmowania uchwał na sesji, także wtedy, gdy obraduje w trybie zdalnym lub korespondencyjnym.

Sąd: nie można zmuszać kierowców do trudnych manewrów

Ruch na drodze należy organizować tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w każdej sytuacji – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sąd: lokalny dziennikarz nie odpowie za zniesławienie sędzi

Zachowania funkcjonariuszy publicznych, nawet te zgodne z prawem, podlegają społecznej ocenie i kontroli - stwierdził Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Gdańsk wygrał sądową batalię o Westerplatte

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy korzystny dla samorządowców wyrok dotyczący działki przejętej pod budowę Oddziału Muzeum II Wojny Światowej.

Sąd odebrał Polce dziecko, bo zakochała się w kobiecie - jest wyrok ETPC

Polska będzie musiała zapłacić 10 tys. euro odszkodowania kobiecie, której odebrano prawa do opieki nad dzieckiem po tym, jak po rozwodzie z mężem związała się z kobietą - zdecydował Europejski Trybunał Praw Człowieka.

SN uchylił wyrok wydany z udziałem członka nowej KRS

Sąd Najwyższy uchylił wyrok w, którego wydaniu brał udział Jarosław Dudzicz, prezes sądu i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - informuje portal oko.press.

Wybór metody kalkulacji prewspółczynnika: fiskus nie może narzucać zasad

Umożliwienie podatnikowi wyboru prewspółczynnika opiera się na tym, że to właśnie on najlepiej jest zorientowany w specyfice prowadzonej przez siebie działalności. Zna jej uwarunkowania, determinujące dobór sposobu określenia proporcji uwzględniającego specyfikę działalności i dokonywanych nabyć.

To przewoźnik określa godziny lotu

Dokument rezerwacji wycieczki wydany przez organizatora imprezy nie może być dowodem na opóźnienie startu.