Tag:

Sąd Najwyższy

Powiązane

Sądy i Trybunały

Kiedy działkowicz może iść do sądu? Uchwała Sądu Najwyższego

W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu działkowców droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania wewnątrz organizacji.

Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?

Trudno mi zrozumieć, dlaczego kwestie wieloletnich sporów między sędziami mają się przekładać na wykonywanie przez Sąd Najwyższy jego podstawowych obowiązków – mówi prof. Joanna Misztal-Konecka, prezes Izby Cywilnej SN.

Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN

Praca na stanowiskach związanych z nadzorem i kontrolą nad ruchem zakładu górniczego nie zawsze może zostać uwzględniona w stażu uprawniającym do emerytury górniczej - uznał Sąd Najwyższy.

Jak liczyć przedawnienie w kodeksie pracy? Sąd Najwyższy zdecyduje

Sąd Najwyższy rozstrzygnie sposób, w jaki należy liczyć przedawnienie wynikające z kodeksu pracy.

Ile zarobi adwokat lub radca w hybrydowym procesie? Jest uchwała SN

W sprawie zainicjowanej e-pozwem, a rozstrzygniętej potem w zwykłym sądzie przyznaje się jedną opłatę za czynności pełnomocnika.

Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko zmarłemu może skutkować obciążeniem wierzyciela opłatą komorniczą. Sąd Najwyższy orzekł.

Covid wstrzymał wypłatę tantiem? Sąd Najwyższy orzeknie

Sąd Najwyższy bada, czy wstrzymane ustawą antycovidową pobieranie wynagrodzeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oznacza tylko ich odroczenie, czy zwolnienie z nich.

Za zatrucie w pracy nieświeżą żywnością odpowie pracodawca

Dla ustalenia związku zdarzenia z pracą wystarcza stwierdzenie, że pozostawało ono z pracą w związku czasowym, miejscowym lub funkcjonalnym.

Z liczbą przyczyn rozwiązania umowy o pracę nie warto przesadzać

Praktyką życia prawnego w stosunkach pracy staje się uzasadnianie wypowiedzenia (czy innych form rozwiązania umowy) nie jedną, lecz całą gamą przyczyn.

Zasiedzenie już nie takie opłacalne. Rewolucyjne orzeczenie Sądu Najwyższego

Utrata nieruchomości na skutek zasiedzenia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia byłego właściciela o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów.