Tag: Sąd Najwyższy

Powiązane

Sądy i Trybunały

Prezydent Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego. Kim są?

W czwartek prezydent Andrzej Duda w Belwederze wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymali je Romuald Dalewski, prof. Robert Stefanicki oraz Renata Żywicka.

Traktor na polu płaci z polisy OC jak auto

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje także szkody wynikające z „normalnej funkcji” pojazdu zgłoszonego jako wielofunkcyjny.

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy

20-letnia Wiktoria K. nie znieważyła Andrzeja Dudy - uznał Sąd Najwyższy, który oddalił skargę kasacyjną Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w sprawie niecenzuralnych słów, jakie 20-latka wypowiedziała na temat prezydenta w czasie kampanii w 2020 roku.

Sąd Najwyższy rozwiązał spór o dotację oświatową

Gmina nie wypłaciła pełnej dotacji, więc odpowiada za szkodę, jaką rzeczywiście poniósł beneficjent.

Ryszard Sadlik: Upadek dobrych obyczajów

Część sędziów pokazuje, że jest nie tylko niepoważna, ale nie potrafi być bezstronna i apolityczna.

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(2)

Podważanie w procesie kasacyjnym ocen pracy sędziów wizytatorów jest niedopuszczalne.

Marek Domagalski: Dajmy szanse jedenastce dyscyplinarnej

Teraz prezydent winien zadbać, aby w zbliżającym się przedwyborczym okresie większość rządowa nie roznieciła jakiegoś nowego sporu wokół sądownictwa.

Sąd Najwyższy: Zdrowie wymaga prawnej ochrony

SN uchylił wyrok z bardzo niskim zadośćuczynieniem za naruszenia praw uczestników badań klinicznych. Wydawano im leki, naruszając przepisy.

Komisja ds. pedofili jest jak strona w sprawie karnej

W postępowaniu karnym państwowa komisja ds. pedofilii może być oskarżycielem posiłkowym ze wszystkimi jego uprawnieniami. Musi jednak przystąpić do sprawy przed odczytaniem aktu oskarżenia.

Prezes Izby Karnej SN wytknął Prokuraturze Krajowej powielanie fałszu

Prokuratura Krajowa powiela nieprawdy z wniosku o wyłączenie sędziów SN z rozpatrzenia kasacji w sprawie handlu narkotykami - twierdzi Michał Laskowski, prezes Izby Karnej SN w liście do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. List został opublikowany na stronie SN.