Tag: Sąd Najwyższy

Powiązane

Sądy i Trybunały

Ustawa o Sądzie Najwyższym z poprawkami Senatu. Senatorowie rozpatrzą propozycje komisji

Połączone senackie komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedstawiły szereg poprawek do nowelizacji przepisów o SN.

Rzecznik nie zawsze pomoże firmie. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego

Wybór między dopuszczalnymi sposobami oceny stosunku prawnego nie uzasadnia wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Skargi na wybory bez przymusu adwokacko-radcowskiego

Do Senatu wpłynęła petycja pewnego adwokata, który wnioskuje, aby w kodeksie wyborczym jednoznacznie uregulować wyłączenie stosowania przymusu adwokacko-radcowskiego przed Sądem Najwyższym ws. protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów.

Nie oddał służbowego auta, bo poszedł na L4. Ważne orzeczenie SN

Czy pracodawca może żądać zwrotu pojazdu służbowego w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika? W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy.

SN miał zdecydować o losach sędzi. Nie zdecydował. Poszło o ławnika.

Sędziowie Izby Odpowiedzialności SN mają różny pogląd na to, kiedy ławnik rozpoczyna swój udział w sprawie.

Skazani w „procesie brzeskim” muszą jeszcze "poczekać" na wyrok SN

Problem dopuszczalności kasacji złożonej w historycznej sprawie polityków lewicy i ruchu ludowego, więzionych za sanacji w latach 30. ubiegłego wieku, spowodował odroczenie sprawy przez Sąd Najwyższy.

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Donos do prokuratury na prezes Manowską. Chodzi o ławników w SN

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska nie wypełnia ustawowego obowiązku wręczenia aktu ślubowania ławnikom wybranym przez Senat, w związku z tym składamy zawiadomienie do prokuratury - powiedział w czwartek Arkadiusz Myrcha (Koalicja Obywatelska), szef sejmowej komisji ustawodawczej.

Radca prawny nie płacił czynszu za prywatną dzierżawę. Jest decyzja SN

Samorządy zawodowe mogą karać dyscyplinarnie swoich członków, ale muszą trzymać się definicji czynów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Nowa izba SN: Za lekceważenie obowiązków sędzia musi opuścić sąd

Na wiceprezesie sądu ciążą nie tylko obowiązki orzecznicze, ale i administracyjne. Za ich lekceważenie czasem nie wystarczy kara finansowa. Sędzia musi opuścić sąd i trafić do innego.