Tag: Sądy i Trybunały

Gutowski, Kardas: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej raczej nie wystarczy

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie odnosi się do istoty sporu z Unią Europejską o wymiar sprawiedliwości.

Premier wygrał z gminą

Naczelny Sąd Administracyjny ocenił legalność działań premiera w sprawie podziału środków z FDS. To kolejny ważny wyrok w sprawie dotyczącej funkcjonowania rządowych funduszy celowych dedykowanych samorządom.

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Cień nad sędzią Barbarą Piwnik

Proces o zabójstwo seniorów ruszy od nowa. Powód jest zaskakujący: na wniosek prokuratora sąd wyłączył przewodniczącą składu sędzię Barbarę Piwnik ze względu na wątpliwości co do jej bezstronności.

Sędzia Juszczyszyn ma wrócić do orzekania. Decyzja Izby Dyscyplinarnej

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego z Olsztyna Pawła Juszczyszyna. Sędzia nie mógł orzekać od 839 dni tylko dlatego, że orzekając w jednej ze spraw odwoławczych, chciał wyjaśnić, czy sędzia powołany przy udziale tzw. neoKRS mógł wydać wyrok, od którego wniesiono odwołanie.

300 tys. zł dla ofiary księdza pedofila z filmu Sekielskich

Zapadł wyrok w procesie o zadośćuczynienie za molestowanie seksualne przez księdza Arkadiusza H. Duchowny ma zapłacić 300 tys. złotych zadośćuczynienia Bartłomiejowi Pankowiakowi, jednemu z głównych bohaterów filmu "Zabawa w chowanego" braci Sekielskich.

Zapachy do e-papierosów z akcyzą

Produkcja czy sprzedaż aromatów do papierosów elektronicznych jest objęta akcyzą – uznał kielecki WSA.

Koalicjanci uzgodnili projekt zmian w Sądzie Najwyższym

Izba Dyscyplinarna w obecnym kształcie zostanie zlikwidowana, a test niezawisłości i bezstronności sędziów zostaje, ale w formie znacznie ograniczonej.

Zakaz konkurencji nie jest absolutny

Dorabianie w innej firmie nie daje podstaw do dyscyplinarki, ale jedynie zwykłego wypowiedzenia – uznał Sąd Najwyższy.

Wsteczna korekta przy metodzie liniowej jest dopuszczalna

Podatnicy mogą zmieniać stawki amortyzacyjne w dowolnym momencie. Dotyczy to także okresu, w którym wskutek ponoszenia straty podatkowej, ujmowane w trakcie roku odpisy nie wpływały na wysokość zobowiązania podatkowego.