Tag: Sądy i Trybunały

Marek Domagalski: Dajmy szanse jedenastce dyscyplinarnej

Teraz prezydent winien zadbać, aby w zbliżającym się przedwyborczym okresie większość rządowa nie roznieciła jakiegoś nowego sporu wokół sądownictwa.

Joanna Parafianowicz: Wirtualna rzeczywistość przerasta sądy

Podczas większości rozpraw zdalnych coś nie działa. A to głos, a to kamera.

Stanisław Gurgul: Wypowiedzi polityków i powołania sędziowskie

Na sędziego może być powołana osoba spełniająca szczególne wymagania.

Sąd o konkursie promocyjnym firmy: bez ekwiwalentu nie będzie PIT

Spełnienie wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które są warunkiem otrzymania nagrody, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego.

Sądy pokoju mogą wrócić do wymiaru sprawiedliwości

Sędziowie pokoju będą wyłaniani do spraw w drodze losowania. – Specjalizacji nie będzie – zapowiada Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta.

Marek Isański: O manipulowaniu dowodami

Od lat żyjemy w państwie w którym niezwykle często decyzje podejmuje się, nie na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego, ale stan faktyczny dopasowuje się do tezy, z góry założonej przez wydającego rozstrzygnięcie. Może oburzenie opinii publicznej raportem Podkomisji Smoleńskiej, który oparty jest o manipulacje dowodami, spowoduje, że takie patologie znikną z naszego życia.

Sąd Najwyższy: Zdrowie wymaga prawnej ochrony

SN uchylił wyrok z bardzo niskim zadośćuczynieniem za naruszenia praw uczestników badań klinicznych. Wydawano im leki, naruszając przepisy.

Sąd: stypendysta ponad limit 3800 zł zapłaci podatek

Stypendia motywujące i przedsiębiorcze, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale sejmiku województwa, nie są w całości zwolnione z PIT.

TSUE: Nieuczciwy kredytodawca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.

Komisja ds. pedofili jest jak strona w sprawie karnej

W postępowaniu karnym państwowa komisja ds. pedofilii może być oskarżycielem posiłkowym ze wszystkimi jego uprawnieniami. Musi jednak przystąpić do sprawy przed odczytaniem aktu oskarżenia.