Tag: Sądy Powszechne

Bunt w sądach widać na wokandach

Nawet kilkaset rozpraw w całej Polsce nie odbyło się, bo pracownicy Temidy protestują przeciwko niskim zarobkom.

Sąd: Potrzeba zgoda na transfer nauczyciela do świetlicy

Aby nauczyciel dyplomowany został wychowawcą w świetlicy szkolnej, należy mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające albo zawrzeć z nim porozumienie dotyczące zmiany stanowiska pracy.

Reforma sądów: kancelaria Morawieckiego swoje, a resort Ziobry swoje

Kancelaria Premiera i resort Zbigniewa Ziobry mają rozbieżne pomysły na reformę sądownictwa. Kierunkowe decyzje jeszcze nie zapadły.

Kolejny pozew Ordo Iuris - transgraniczne pomówienia w Unii Europejskiej

Pozew przeciw naruszającemu dobre imię z zagranicy nie wymaga złożenia go w sądzie właściwym dla siedziby naruszyciela. Ale wykonanie tam wyroku nie jest pewne.

Zaostrza się protest w sądach. Ziobro: jest granica roszczeń

Już 73 sądy w całym kraju biorą udział w ogólnopolskim proteście. Do tej sytuacji odniósł się w poniedziałek minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

Sądy nie mogą zamykać się przed obywatelami

Prawnicy ostrzegają przed uciekaniem sędziów w niejawne i zdalne rozprawy.

Znikną sądy rejonowe, powstaną regionalne

Reforma, która zdaniem polityków ma uzdrowić sądy, wywoła wielki chaos – uważają sędziowie.

Jarosław Kaczyński: Trzeba opanować anarchię, która panuje w polskich sądach

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w radiu RMF FM odniósł się do obecnie panującej sytuacji w systemie sądownictwa.

Prawnicy oceniają zdalne sądy. "Rozprawa na stoliku w łazience"

E-rozprawy to możliwość usprawnienia sądownictwa, ale i zagrożenie dla jego powagi i jakości – komentują prawnicy.

Portrety trumienne wrócą do właściciela

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu niższej instancji uniewinniający prawnika od zarzutu przywłaszczenia cennej kolekcji obrazów wpisanej do rejestru zabytków.