Tag: Sądy Powszechne

Coraz bliżej sejmowej debaty na temat sądów pokoju

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie prezydenckiego projektu dotyczącego zmian w sądownictwie. Ale to nie koniec.

Wojciech Tumidalski: Urzędnicy lepsi i gorsi

Dodatek do pensji dla urzędników sądów i prokuratur ze stolicy niczego nie rozwiązuje. Może pozostać tylko na papierze i wywołać konflikty między centralą oraz terenem. I być może właśnie o to w nim chodzi.

Sądy pokoju mogą wrócić do wymiaru sprawiedliwości

Sędziowie pokoju będą wyłaniani do spraw w drodze losowania. – Specjalizacji nie będzie – zapowiada Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta.

Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki na gruncie art. 299 k.s.h. ma charakter deliktowy, a przesłankami tej odpowiedzialności są zdarzenie szkodzące i powiązana z nim przyczynowo szkoda, przy czym, poza wypadkami uregulowanymi odmiennie, odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Wojciech Tumidalski: Sędzia ze skazą, obywatel z problemem

To było do przewidzenia: wyroki w zwykłych sprawach są uchylane z powodu wątpliwości wobec sędziów powołanych z udziałem KRS. Mimo to władza nie zmienia systemu.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu gruntów

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Sprawa europosłanki wraca do sądu

Śledczy chcą uchylenia wyroku uniewinniającego i ponownego procesu oskarżonej o ukrywanie dochodów Magdaleny Adamowicz.

Protest kuratorów sądowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jako organizator, zaprasza wszystkich kuratorów sądowych (zawodowych, społecznych) na akcję protestacyjną, która odbędzie się w czwartek 15 września 2022 r. od godz. 9 do 14.

ZUS nie może odmówić zasiłku, gdy było ubezpieczenie

Organ rentowy ma prawo do badania, a także kwestionowania podstaw ubezpieczenia, w tym umów o pracę, ponieważ rodzą one skutki w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Jednak w takiej sytuacji to na tym organie spoczywa obowiązek udowodnienia pozorności umowy lub jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Aby dostać wyższe świadczenie, trzeba spełnić wszystkie warunki

Ponowne przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich przewidzianych w nim przesłanek.