Tag: Sądy Administracyjne

Do skonsumowania preferencji w spadku wystarczyła własna firma

Ulga uczniowska nie jest prawem niemajątkowym, tylko majątkowym. Fiskus nie może więc uznać, że przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego na własny rachunek działalności spadkodawcy.

Nowoczesne działania marketingowe w kosztach firmy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że wydatki na akcję marketingową i udział klientów w szkoleniu z bezpiecznej jazdy dla uzyskania premii jakościowej mogą być kosztem podatkowym.

Sąd: działania dla bonusu to nie reprezentacja

Wydatki na akcję marketingową i udział klientów w szkoleniu z bezpiecznej jazdy dla uzyskania premii jakościowej mogą być kosztem podatkowym.

Firmy nie można karać, bo w pandemii zginęło pismo rzucone do pudła

Gdy nie ma możności jednoznacznego wykluczenia, że wniosek został złożony, to należy przyjąć, że tak było.

To nie gmina ma zadbać o zabezpieczenie obiektu

Nadzór budowlany błędnie utożsamił własność nieruchomości gruntowej z własnością wybudowanego budynku.

Zupełny brak reakcji to rażąca bezczynność urzędu

Nadużycie prawa do informacji publicznej nie neguje samego prawa, lecz jedynie tamuje drogę do jego uzyskania.

Sąd: Elektrownia węglowa też ma znaczenie strategiczne

Inwestycje celu publicznego, dla których przewidziano wyjątek od limitowana kosztów finansowania w CIT, to nie tylko te polegające na budowie i utrzymaniu urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

Wartość ma być znana na moment obliczenia podatku należnego

Pod pojęciem kosztów dodatkowych, rozumieć tego rodzaju świadczenia, które towarzyszą czynności podlegającej opodatkowaniu, a ich związek ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec usługi podstawowej i składają się na zapłatę za wykonywanie świadczenia podstawowego.

Nie ma związku z przychodem, nie ma korzyści

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla kluczowych osób w spółce, jak zarząd czy główny księgowy nie mogą być kosztem uzyskania przychodów.

Handlujący rolnik nie musi pokazywać dowodu inkasentowi

Rada gminy nie jest upoważniona do nakładania na handlujących rolników i członków ich rodzin dodatkowych obowiązków, np. posiadania stosownych dokumentów.