Tag: Sądy Administracyjne

Sąd: posiadanie trzech sióstr nie przekreśla szans na świadczenie

Nie można z góry przyjąć, że równoległa pomoc innych osób w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawną, wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd: wojewoda nie wykazał, że nazwa skweru propaguje komunizm

Ingerencja nadzorcza w nazwę ulicy mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji jednoznacznej.

Sąd: to, jak długo weterynarz jest w pracy, to sprawa ważna dla wszystkich

Lista obecności w pracy powiatowego lekarza weterynarii jest informacją publiczną.

Zakład, który wypłaca odsetki, musi pobrać podatek u źródła

Odsetki wypłacane przez spółkę niemiecką prowadzącą zakład w Polsce na rzecz podmiotu niemieckiego powinny być opodatkowane podatkiem u źródła. Bez znaczenia dla określenia miejsca uzyskania dochodu z tytułu odsetek pozostaje to, czy płatność jest dokonywana przez oddział (zakład) czy centralę. Istotne jest natomiast, kto w ostatecznym rozrachunku pokrywa koszty odsetek.

Zasądzone kwoty są kosztem pomimo skargi kasacyjnej

Zdaniem fiskusa wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego przesuwa moment zaliczenia kwot zasądzonych przez sąd do kosztów aż do rozpatrzenia skargi przez SN. Nie zgadza się z tym NSA.

Dodatkowe punkty dla dzieci ze zrealizowanym obowiązkiem szczepień

Zapadł właśnie ważny wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie przyznawania dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli wyszczepionym dzieciom. Jak należy dokumentować spełnienie takiego kryterium?

Minister Ziobro przegrał z "Iustitią" w sądzie. Chodzi o wakaty

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził niemal trzyletnią bezczynność ministra sprawiedliwości, i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej aktualnej obsady urzędów sędziowskich w Polsce.

Zdrowie psychiczne policjanta to nie tylko jego sprawa

Wyniki aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza są informacją publiczną i mają być udostępniane.

Nie musimy wiedzieć, czy śledczy jest uzbrojony

Dane o posiadaniu przez prokuratora broni palnej nie stanowią informacji publicznej.

Sąd: udziałowiec nie płaci podatku od podatku

Kwota otrzymana przez wspólnika od spółki komandytowej stanowiąca równowartość należnego VAT nie jest przychodem.