Tag: Sądy Administracyjne

NSA wydał bardzo ważne orzeczenia dot. nowej matrycy stawek VAT

W tzw. matrycy stawek VAT są miejsca, gdzie brakuje precyzji, a takich nieprecyzyjnych regulacji nie można interpretować na niekorzyść podatników - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nieprecyzyjne normy podatkowe nie zaszkodzą firmom

Jeśli prawodawca w nowej matrycy VAT nie wskazał jasno, co jest objęte obniżoną stawką, to jej zakres należy interpretować na korzyść podatników.

Symboliczny czynsz nie zawsze świadczy o nadużyciu

Nie można postrzegać prawa do zrealizowania zasady neutralności podatku z perspektywy wysokości uzyskiwanych dochodów.

Po zmianie korzystna wykładnia już niedopuszczalna

W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2021 r. przychody powstają również przy przeniesieniu na wspólników czy akcjonariuszy majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni. Dotyczy to zatem też sytuacji, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie z podziału majątku.

Marek Isański: Absurdy postępowania podatkowego

Wiele przepisów podatkowych jest nieprzemyślanych i marnej jakości. Sądy administracyjne, swoimi orzeczeniami, powinny nadawać im właściwe (zgodne z Konstytucją) znaczenie. System podatkowy się rozpada, gdy sądy zachowują się odwrotnie i dokonują interpretacji takiej, która ignoruje sens tych przepisów i lekceważy/pomija prawa obywateli.

Ważny wyrok ws. obowiązków płatników CIT przy poborze podatku u źródła

Do 2019 r. płatnik podatku u źródła nie musiał badać, czy wypłaca dywidendę odbiorcy rzeczywistemu - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Sąd: Urzędnicy nie mogą odmówić dostępu do akt USC

Wglądu do jawnych dokumentów USC nie wolno ograniczyć tylko dlatego, że znajdują się one w tej samej księdze co akta objęte ochroną – orzekł sąd.

Ryczałt na podróże ankietera do respondentów z PIT

Sfinansowane przez pracodawcę kwoty na dojazd do miejsca pracy, którym jest całe województwo, są opodatkowanym przychodem pracownika.

Ważny wyrok ws. podatku u źródła: płatnik nie jest ramieniem fiskusa

Do 2019 r. płatnik podatku u źródła nie musiał badać, czy wypłaca dywidendę odbiorcy rzeczywistemu.

Sąd: Matce niepełnosprawnego dziecka też należy się odpoczynek

Wyjazd na zaplanowany, dwutygodniowy urlop nie może być podstawą do zażądania zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego za ten okres.