Tag:

Sądy Administracyjne

Urzędnicy nie powinni odmawiać 500 plus babci

Pominięcie osób w świadczeniu, które na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego wykonują bieżącą pieczę nad dzieckiem, byłoby niezgodne z zapisami konstytucji i Konwencji o prawach dziecka.

Usunięcie z rejestru VAT trafi na uchwałę

Siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie, w jakiej formie fiskus wykreśla podatnika VAT ze swojej bazy po użyciu blokady STIR.

W jaki sposób wykazać świadczenie kompleksowe na fakturze

Istnieje możliwość ujmowania poszczególnych elementów świadczenia kompleksowego w odrębnych pozycjach na dokumencie sprzedaży.

Sąd: Ograniczenia covidowe bez wpływu na podatek od nieruchomości

Okoliczność, że w pewnych okresach wskutek ograniczonej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan pandemii nie były uzyskiwane przychody z wynajmu pokoi czy działalności restauracyjnej nie oznacza, że te obiekty nie miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bonusy do kontraktu to zysk z firmy

Bilety lotnicze, ubezpieczenia i inne dodatkowe wydatki, jakie w związku z umową o świadczenie usługi finansuje kontrahent, stanowią dla wykonawcy nieodpłatne świadczenie, które jest jego przychodem z działalności.

Objęcie akcji nie daje przysporzenia majątkowego

Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży lub zamiany przez pracownika papierów wartościowych przekazanych mu przez pracodawcę w ramach programu motywacyjnego.

Sędziowie piszą o "szczególnie niebezpiecznych" rozwiązaniach z "lex Tusk"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych opublikowało oświadczenie dotyczące ws. komisji ds. rosyjskich wpływów (tzw. Lex Tusk).

Przy odszkodowaniu trzeba stosować zalecenia sądów

Obowiązkiem, a nie możliwością jest wykonywanie przez strony postępowania wszystkich zaleceń sądów administracyjnych – orzekł WSA.

EKUZ działa jedynie przy leczeniu nagłych przypadków

Karta uprawnia tylko do niezbędnych świadczeń. Czas trwania pobytu za granicą też ma znaczenie.

NSA: Urzędnik, który ignoruje sytuację obcokrajowca, rażąco narusza prawo

Przekroczenie terminu załatwienia sprawy, zignorowanie ponaglenia i zapoznanie się z wnioskiem dopiero po złożeniu skargi na bezczynność świadczy o oczywiście lekceważącym do niego stosunku organu.