Tag: Sądy Administracyjne

Sąd: na studia nie można przyjąć pod warunkiem

W żadnym z przepisów nie ma podstawy do ustanawiania warunku wpisu na listę studentów pierwszego roku.

Sąd: obowiązek jazdy samochodem w okularach dotyczy każdej kategorii

Zmianę stanu zdrowia wynikającą z ostatniego orzeczenia lekarskiego trzeba uwzględnić dla całego prawa jazdy, a nie tylko nowo przyznanego uprawnienia.

Sąd: fiskus musi uważać, pod jaki adres wysyła list

Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe spółki kapitałowej nie ma związku z jej działalnością gospodarczą.

Nie można nadużywać prawa, aby zdobyć dane potrzebne w sporze

Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej służy realizacji interesu prywatnego, nie może być skutecznie rozpatrzony.

Dotacja nie na każdy cel przedszkola

Koszt związany z korzystaniem z zajęć został pokryty przez rodziców, tym samym nie mógł być rozliczony z pieniędzy otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała musi określać, co będzie finansowane

Program opieki nad zwierzętami musi określać dokładnie, jak będą wydawane pieniądze.

Kierunki tak, ale nie konkretne działania w sprawie ciąż nastolatek

Uchwała o ustanowieniu kierunku działania wójta czy prezydenta nie może nakazać we wskazany sposób wykonania zindywidualizowanego zadania.

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Marek Isański: NSA nie chroni majątku obywateli

W sprawach dotyczących wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych Naczelny Sąd Administracyjny nie chroni obywateli, a w szczególności nie chroni ich majątku. Uczynił fikcję prawną zarówno ze wznowienia postępowania jak i stwierdzenia nieważności niezgodnych z prawem decyzji.

Fiskus nie zarobi na bonusach z bankowej aplikacji

Kupony rabatowe czy kody wymienialne na bilety w momencie ich wydania nie stanowią przychodu dla laureatów konkursu banku, nawet jeśli ich wartość jest wyrażona kwotowo.