Tag: WSA

Zasady i organizacja pracy prokuratorów to informacja publiczna

Obywatel ma prawo poznać zasady, na jakich prokurator przydziela podwładnym sprawy do prowadzenia.

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Uchwale zarządu powiatu zabrakło uzasadnienia

Sprawy dotyczące konkursów na nieodpłatną pomoc prawną podlegają właściwości sądów administracyjnych.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

Sama informacja wystarczy tylko przy przyznanym świadczeniu

Odmowa przyznania dodatku osłonowego w części objętej wnioskiem musi mieć formę decyzji administracyjnej.

Muzeum może odliczyć cały podatek VAT

Instytucja kultury odpisze pełen VAT od inwestycji, nawet jeśli część biletów wstępu przekazuje bezpłatnie – uznał sąd.

W sprawie nazwy ulicy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć

Rada gminy, przeprowadzając konsultacje, powinna pamiętać, aby stanowiły one rzeczywisty instrument partycypacji społeczeństwa w ważnych dla niego zagadnieniach.

Błąd płatnika przy rozliczaniu licytacji naprawi sam dłużnika

To podatnik ma uprawnienie do sporządzenia korekty faktury wystawionej nieprawidłowo przez komornika, co jest konieczne do złożenia wniosku o nadpłatę.