Tag: WSA

Sąd: posiadanie trzech sióstr nie przekreśla szans na świadczenie

Nie można z góry przyjąć, że równoległa pomoc innych osób w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawną, wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd: wojewoda nie wykazał, że nazwa skweru propaguje komunizm

Ingerencja nadzorcza w nazwę ulicy mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji jednoznacznej.

Sąd: to, jak długo weterynarz jest w pracy, to sprawa ważna dla wszystkich

Lista obecności w pracy powiatowego lekarza weterynarii jest informacją publiczną.

Zakład, który wypłaca odsetki, musi pobrać podatek u źródła

Odsetki wypłacane przez spółkę niemiecką prowadzącą zakład w Polsce na rzecz podmiotu niemieckiego powinny być opodatkowane podatkiem u źródła. Bez znaczenia dla określenia miejsca uzyskania dochodu z tytułu odsetek pozostaje to, czy płatność jest dokonywana przez oddział (zakład) czy centralę. Istotne jest natomiast, kto w ostatecznym rozrachunku pokrywa koszty odsetek.

Zdrowie psychiczne policjanta to nie tylko jego sprawa

Wyniki aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza są informacją publiczną i mają być udostępniane.

Nie musimy wiedzieć, czy śledczy jest uzbrojony

Dane o posiadaniu przez prokuratora broni palnej nie stanowią informacji publicznej.

Działalność podziemna nie zawsze pozostawiała urzędowe ślady

Brak dokumentów w IPN nie przekreśla szansy na uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej.

Proces w sprawie elektrowni słonecznej do poprawy

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, która powoduje zmianę dotychczasowego przeznaczenia terenu, następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sąd: audyt nie mógł być warunkiem konkursu związanego z rozwojem sportu

Sąd przyznał rację wojewodzie. Audyt nie mógł być warunkiem konkursu związanego z rozwojem sportu.

Świadczenie pielęgnacyjne: każdą sprawę trzeba potraktować indywidualnie

Sytuacji, gdy oprócz spokrewnionego w pierwszym stopniu wnioskodawcy są jeszcze inne osoby spokrewnione w tym samym stopniu z niepełnosprawnym w stopniu znacznym, nie można traktować z góry jako negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.