Tag: NSA

Informatycy na celowniku skarbówki. Sąd: można użyć "broni atomowej"

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zwłaszcza w branży zainfekowanej przez oszustów, musi być świadom, że skarbówka może, a czasem musi zablokować mu konto bankowe.

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Nie może być CIT od niczego

Objęcie świadectw użytkowych nie rodzi przychodu, bo do majątku podatnika nie wchodzą żadne prawa czy przysporzenia majątkowe, które miałyby konkretny wymiar finansowy.

Fundusz nie może korzystać z preferencji

Dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż w wyniku oczywistego wyłączenia nie korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia

Pojęcie „spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu” wymaga każdorazowo uwzględnienia okoliczności określonego przypadku – wskazały sądy administracyjne.

Handel lekami nie tylko dla farmaceutów

Właściciele aptek mogą prowadzić je na dotychczasowych zasadach. Jeśli otrzymali zezwolenie przed 2017 r., nie muszą posiadać wykształcenia farmaceutycznego. Ta zasada dotyczy także spółek, w których zachodzą zmiany osobowe.

Pieniądze za niezrealizowany kontrakt bez podatku

Kwoty otrzymane od nabywcy w związku z niewywiązaniem się przez niego z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów to odszkodowanie bez VAT.

Fiskus będzie musiał oddać pieniądze

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może nastąpić także w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję odmawiającą lub stwierdzającą istnienie nadpłaty za dany okres rozliczeniowy w CIT.

Sąd: Podatku od czynności cywilnoprawnych się nie wylicza od całości

Na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa już w umowie lub w załączniku do niej trzeba wymienić poszczególne rzeczy oraz prawa i określić ich wartości.

NSA: element promocyjny nie ma znaczenia dla opłaty reklamowej

Szyldem jest zarówno tablica, jak i urządzenie reklamowe, którego celem jest informowanie o działalności prowadzonej na nieruchomości. Może on również zawierać logo, hasło czy grafikę.