Tag: NSA

NSA: Akcyza obejmuje cały proces produkcji zapachów do e-papierosów

Roztwory z przeznaczeniem do wykorzystania w e-papierosach są objęte zabezpieczeniem akcyzowym już od momentu rozpoczęcia produkcji.

Zatrudniasz pracowników spoza UE? Ważny wyrok sądu

Wydatki na procedury legalizacji pracy i pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej poniesione z kieszeni pracodawcy nie są przychodem zatrudnionego cudzoziemca - wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA wydał ważny wyrok o zatrudnianiu pracowników spoza UE

Pracownik spoza UE, któremu pracodawca sfinansuje procedury legalizacji pracy i pobytu, nie ma przychodu.

Zupełny brak reakcji to rażąca bezczynność urzędu

Nadużycie prawa do informacji publicznej nie neguje samego prawa, lecz jedynie tamuje drogę do jego uzyskania.

Sąd: Elektrownia węglowa też ma znaczenie strategiczne

Inwestycje celu publicznego, dla których przewidziano wyjątek od limitowana kosztów finansowania w CIT, to nie tylko te polegające na budowie i utrzymaniu urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

Wartość ma być znana na moment obliczenia podatku należnego

Pod pojęciem kosztów dodatkowych, rozumieć tego rodzaju świadczenia, które towarzyszą czynności podlegającej opodatkowaniu, a ich związek ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec usługi podstawowej i składają się na zapłatę za wykonywanie świadczenia podstawowego.

Należność powyżej 1000 zł tylko z konta podatnika

Zapłata podatku z rachunku kogoś innego niż podatnik jest możliwa, ale tylko do 1000 zł. Powyżej będzie nieskuteczna i to bez względu na to, do kogo należą środki.

Biznesowej porażki podatek nie osłodzi - NSA o przymusowym umorzeniu obligacji

Podatnik, który stracił przez to, że obligacje banku objętego przymusową restrukturyzacją zostały umorzone bezpłatnie, nie rozliczy też nic w koszty.

Marek Isański: Sędziowie NSA, nie ukrywajcie przestępstw fiskusa

Sędziowie sądów administracyjnych rozpoznając skargi podatników doskonale wiedzą kiedy w sprawie mamy do czynienia z błędną interpretacją przepisów, a kiedy z ewidentnym przestępstwem urzędniczym.

Fiskus musi wyjaśnić przyjętą datę przedłużki

W przypadku wydawania kolejnych postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT konieczne jest wskazanie zarówno konkretnych czynności weryfikacyjnych już podjętych, jak i zaplanowanych, a także określenie potencjalnego czasu ich realizacji.