Tag: Sądy Wojskowe

Powiązane

Sądy i Trybunały

Wiesław Błuś o reformie sądownictwa i sądach wojskowych: Sądy wojskowe na marginesie

W debacie o reformie wymiaru sprawiedliwości zapomina się o sądownictwie wojskowym. A można je poprawić bez najmniejszych kosztów.

Zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów wojskowych

Liczba spraw wpływających do sądów wojskowych zdecyduje o etatach, na które liczyć może Temida w mundurze.

Ławnicy w wojskowych sądach garnizonowych

Kiedy sprawa jest zawiła, jeden sędzia nie wystarczy.

Wakaty dla sędziów: kandydatom z wojska łatwiej o stanowisko

Kandydaci na sędziów z wojska, którzy składają kilka zgłoszeń na wakaty, muszą podać to w oświadczeniu.

Lustracja kandydata na prezesa sądu wojskowego na wniosek ministra

Kandydat na prezesa sądu wojskowego musi zdobyć pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa.

Kryterium ilości spraw przy znoszeniu sądów wojskowych

Szefowie: sprawiedliwości ?i obrony narodowej, wspólnie zdecydują, czy sąd zamknąć, czy też nie.

Przy znoszeniu sądów wojskowych będzie decydowała liczba spraw

Liczba spraw będzie decydowała o tym czy konkretny sąd wojskowy zostanie na mapie administracyjnej czy też będzie zlikwidowany.

Sądy wojskowe: będą brane pod uwagę potrzeby wojska

Potrzeby wojska będą brane pod uwagę podczas tworzenia i znoszenia sądów wojskowych.

Tylko sędziowie SN i sądów wojskowych nie są dyskryminowani przy wyborach do KRS

Tylko sędziowie Sądu Najwyższego i sądów wojskowych nie są dyskryminowani przy wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa – twierdzi prawnik.

Zanim minister zniesie sąd wojskowy musi się porozumieć

Racjonalne wykorzystanie kadr i potrzeby Temidy dla Sił Zbrojnych będą decydowały o tym, czy minister obrony narodowej sąd utrzyma czy go zniesie.