Ostatni dzień roku szkolnego bez pracy ponadwymiarowej

Zwyczajowo przyjęło się, że nauczyciel, który ma zaplanowane godziny zajęć ponadwymiarowych w dniu zakończenia roku szkolnego (piątek), nie może domagać się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Publikacja: 04.07.2024 04:30

Ostatni dzień roku szkolnego bez pracy ponadwymiarowej

Foto: Adobe Stock

- Czy za dzień, w którym zwyczajowo nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego), nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeżeli w tym dniu zgodnie z planem miał realizować przydzielone na rok szkolny w arkuszu organizacyjnym godziny ponadwymiarowe? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 984 ze zm.) przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest składnikiem wynagrodzenia nau- czycieli wypłacanym z dołu według stawki osobistego zaszeregowania (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy). Zgodnie z art. 39 ust. 4 KN jego wysokość jest ustalana na podstawie już wykonanych prac.

Pozostało 83% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?