Czy uniewinniony nauczyciel dostanie dodatki do pensji?

SN wyjaśni, czy nauczycielowi, w przypadku uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym, wypłaca się dodatki, do których nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia.

Publikacja: 03.07.2024 17:24

SN wyjaśni, czy nauczycielowi, w przypadku uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym, wypłaca się

SN wyjaśni, czy nauczycielowi, w przypadku uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym, wypłaca się dodatki.

Foto: Adobe Stock

Sprawa, na kanwie której wpłynęło do Sądu Najwyższego pytanie prawne, dotyczyła nauczyciela zawieszonego przez dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Powód? Wszczęcie przeciwko mężczyźnie postępowania dyscyplinarnego.

Ostatecznie cała procedura zakończyła się jego uniewinnieniem. W efekcie wystąpił on do pracodawcy o wypłatę składników wynagrodzenia, które nie były mu przelewane w związku z zawieszeniem.

Czytaj więcej

Nauczyciele nie chcą, by o ich płacach decydowali politycy

Z czego składa się pensja nauczyciela?

Przypomnijmy, że pensja nauczycieli składa się z a) wynagrodzenia zasadniczego, b) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz za warunki pracy, c) wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa, d) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Dyrektor szkoły miał jednak inne zdanie co do należnych wypłat, w konsekwencji sprawa trafiła zatem do sądu. W I instancji oddalono jednak powództwo. Natomiast sąd okręgowy nabrał wątpliwości. Jak wskazał, problem wypłaty dodatków (za wysługę lat i motywacyjnego) w przypadku zapadłego wobec nauczyciela orzeczenia uniewinniającego do tej pory nie został jeszcze rozstrzygnięty w orzecznictwie.

Czytaj więcej

Informacja publiczna: emerytowany dyrektor szkoły lepiej chroniony

Wynagrodzenia za nadgodziny dla zawieszonego nauczyciela. Jak orzekały sądy?

Sądy dotychczas rozpoznawały sprawy o wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny w sytuacji zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczycieli w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym lub karnym. W tych przypadkach dochodzono do wniosku, że nie można przyznać ani ich wypłacić, bowiem w okresie zawieszenia nauczyciel nie wykonuje pracy. Sąd II instancji zwrócił jednak uwagę, że opisana sytuacja nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Powodowi przyznano bowiem dodatki za wysługę lat i motywacyjny jeszcze przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i zawieszenia go w obowiązkach. Zatem, zdaniem SO, stały się one stałymi składnikami jego wynagrodzenia.

Co za tym idzie nie można zastosować przez analogię wspomnianego orzecznictwa dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Sąd pytający inaczej niż sąd I instancji uważa, że powinno się powodowi zwrócić wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat oraz motywacyjnym. Inne podejście powoduje, że nauczyciel pomimo uznania jego niewinności ponosiłby konsekwencje finansowe bezpodstawnego oskarżenia. Dlatego Sąd Okręgowy w Opolu postanowił skierować do SN pytanie prawne, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku uniewinnienia wypłaca się dodatki, do których nabył on prawo jeszcze przed okresem zawieszenia.

Sygnatura akt: V PA21/24

Sprawa, na kanwie której wpłynęło do Sądu Najwyższego pytanie prawne, dotyczyła nauczyciela zawieszonego przez dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Powód? Wszczęcie przeciwko mężczyźnie postępowania dyscyplinarnego.

Ostatecznie cała procedura zakończyła się jego uniewinnieniem. W efekcie wystąpił on do pracodawcy o wypłatę składników wynagrodzenia, które nie były mu przelewane w związku z zawieszeniem.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?