Zwyczajową premię nie tak łatwo wycofać

Obowiązujący w zakładzie pracy utrwalony zwyczaj może stanowić źródło uprawnień pracowniczych, a w konsekwencji stanowić podstawę roszczeń zatrudnionych osób.

Publikacja: 20.06.2024 04:30

Zwyczajową premię nie tak łatwo wycofać

Foto: Adobe Stock

W prawie pracy mamy bogaty zestaw źródeł prawa. Obejmuje on nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale też układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania. Jakby tego było mało, w orzecznictwie przyjmuje się, że również zwyczaj może stanowić źródło uprawnień pracowników, zwłaszcza gdy przewiduje korzystniejsze dla nich rozwiązania w stosunku do regulacji prawa pracy.

Stwierdzenie to znajduje oparcie w stosowanych posiłkowo regulacjach kodeksu cywilnego. Wszak umowa o pracę, tak jak każda czynność prawna, wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz także te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Ponadto, według art. 354 k.c. stosowanego również do stosunków pracowniczych z mocy odesłania z art. 300 k.p. – pracodawca, jako dłużnik, powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Jeśli więc pracodawca wprowadził i konsekwentnie stosował przez miesiące lub lata określony zwyczaj, to zwyczaj ten może być uznany jako źródło prawa pracy i stanowić podstawę roszczeń pracowników. Zwyczaj zakładowy może zatem np. regulować zasady wynagradzania pracowników.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?