Adam Mariański

Estoński CIT – jak nie płacić podatku od bieżących dochodów

W wyniku zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, opodatkowanie zatrzymanych w spółce zysków zostało przesunięte na moment ich faktycznej dystrybucji, tj. do momentu ich wypłaty bądź przeznaczenia na pokrycie strat.

Adam Mariański: Optymalny system podatkowy – dlaczego ucieka nam ten pociąg?

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż sprawiedliwość społeczna. Opiera się na subiektywnych poglądach, wrażeniach i ocenach niezależnych od ciężkiej pracy i przedsiębiorczości jednostki. To zaś prowadzi do niesprawiedliwości.

Kwiatkowski, Mariański: Jak posprzątać chaos i niesprawiedliwość w podatkach

Niezbędny jest mechanizm pozwalający przedsiębiorcy na zmianę zasad opodatkowania jego dochodu po zakończeniu roku podatkowego. Będzie on mógł podjąć racjonalną decyzję co do optymalnej formy, a wysokość daniny nie będzie wynikiem gry w ruletkę.

Mariański, Kwiatkowski: Centralizacja państwa a samorządność terytorialna

Po wejściu w życie rozwiązań Polskiego Ładu w wielu gminach zabraknie środków na finansowanie podstawowych zadań własnych, co wszyscy odczujemy w krótkiej perspektywie.

Kwiatkowski, Mariański: Polski (nie)ład - chaos i niesprawiedliwość

Polski system podatkowy jest oceniany jako jeden z najgorszych w OECD. Wyprzedziliśmy jedynie Włochy, choć po wejściu w życiu Polskiego Ładu zapewne i to się zmieni. To ostatni moment, by całkowicie przebudować system. Trzeba tylko wprowadzać rzeczywiste reformy, a nie historyczne podwyżki podatków.

Adam Mariański: Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne

Dopóki Ministerstwo Finansów nie zrozumie sensu tworzenia nowych instytucji, dopóty przedsiębiorcom pozostanie korzystanie z rozwiązań zagranicznych.

Umowa z organem podatkowym szansą na bezpieczeństwo podatników

Wprowadzona przez ustawodawcę instytucja umowy o współdziałanie może być przełomem w zakresie współpracy podatników z administracją podatkową. Pierwsze dwadzieścia dużych firm, które zgłoszą wniosek o zawarcie takiej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, mogą zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo prawnopodatkowe.

Dostawa nieruchomości w ramach licytacji komorniczej - ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy

Brak pełnej informacji lub błędna ocena stanu faktycznego na moment dostawy nieruchomości w ramach licytacji komorniczej może generować ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy.

Emitent kart paliwowych nie zawsze świadczy usługę finansową

W pewnych warunkach transakcje na linii: pośrednik przekazujący karty paliwowe - nabywca paliwa mogą być kwalifikowane jako dostawy towarów.

Co da uszczelnianie systemu podatkowego

Wiele organizacji międzynarodowych oraz administracji podatkowych chce zapobiegać unikaniu opodatkowania. Większość postulowanych rozwiązań nie budzi wątpliwości, ale dużo zależy, jak są wdrażane w poszczególnych państwach.