Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga: Stan dziurawy informacyjnie

Zawężenie obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, powoduje, że nie ograniczono prawa do informacji publicznej na pozostałym terytorium kraju.

Grzegorz Sibiga o doręczeniach elektronicznych: Czy algorytm może zastąpić człowieka w administracji

Zmiana w zasadzie ogólnej kodeksu postępowania administracyjnego dopuszcza eliminowanie udziału urzędnika w tworzeniu pism. Nie pozwala ona jednak na zastąpienie go w samym orzekaniu.

Koronawirus. Administracja publiczna zdalnie może więcej - piszą Grzegorz Sibiga i Dariusz Szostek

Trzeba teraz zrobić wszystko, aby obywatele, nawet pozostając w domach, mogli dokonywać czynności administracyjnych. Przepisy pozwalają na elektroniczny kontakt w wielu sprawach już teraz.

RODO a listy poparcia dla kandydatów do KRS - Grzegorz Sibiga o powodach zamieszania

Polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej nie zostały dostosowane do rozporządzenia o ochronie danych osobowych. To powód obecnego zamieszania.

Grzegorz Sibiga o projekcie ustawy o jawności życia publiczne

Projekt ustawy o jawności życia publicznego w większości jedynie powtarza przepisy uchylanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zaproponowane nowe rozwiązania są w dużej części wadliwe – uważa prawnik.

Sibiga: zmiany komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Każdy podmiot publiczny ma obowiązek przyjmować dokumenty przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Organ prowadzący postępowanie administracyjne nie musi jednak doręczać ich w ten sposób – uważa prawnik.

Grzegorz Sibiga o tajemnicy lekarskiej: Po śmierci pacjenta nie ma już żadnych tajemnic

Zmiany w przepisach spowodowały, że ten, kogo informacje mają dotyczyć, nie może o tym decydować. Nie może nawet za życia określić, która z bliskich osób otrzyma po jego śmierci dostęp do jego danych – zauważa adwokat Grzegorz Sibiga.

Prawo do informacji. Kto zarabia na skargach?

Gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE był Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych

Dostęp do informacji wymaga pilnej zmiany - Grzegorz Sibiga

Dr Grzegorz Sibiga: Nie zdecydowaliśmy się na utworzenie, tak jak w wielu innych państwach demokratycznych, niezależnego organu administracyjnego rozpatrującego indywidualne sprawy z zakresu dostępu do informacji.

Administrator bezpieczeństwa informacji może sprawić kłopoty

Administrator bezpieczeństwa informacji może sprawić kłopoty. A wszystko przez nieprecyzyjne przepisy przejściowe i brak rozporządzeń wykonawczych – pisze prawnik Grzegorz Sibiga .