Rafał Adamus

Współwłasność w razie upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla zasad zarządu wspólnym autorskim prawem majątkowym?

Zarzut pauliański w postępowaniu sanacyjnym

Jeżeli świadczenie nie podlega zwrotowi, osoba trzecia może dochodzić wierzytelności.

Przygotowana likwidacja firmy a zgoda zastawnika

Czy dopuszczalne jest złożenie wniosku bez pisemnej zgody zastawnika?

Surogat mienia podlegającego wyłączeniu

Prawo własności jest skuteczne erga omnes. To fundament cywilistyki.

Brexit a ogłoszenie upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii

Ogłoszenie upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii w kontekście brexit. Jakie zasady stosować w sytuacji, kiedy unijne prawo przestało działać?

Administracyjne kary pieniężne a postępowanie restrukturyzacyjne

Prewencja nie zadziała, jeśli sankcja przeszkodzi przekształceniu podmiotu.

Jak wygląda struktura organów spółki kapitałowej w upadłości

Ogłoszenie upadłości nie pozbawia spółki kapitałowej ani zdolności prawnej, ani zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Kto odpowie za długi niewypłacalnej spółki kapitałowej

Jest kilka zabezpieczeń przed odpowiedzialnością – ale ex ante. Mają różną skuteczność i charakter prawny.

Rafał Adamus: Potrzeba przewrotu w prawie o niewypłacalności

Zbiorowe umorzenie długów (restrukturyzacja) będzie z natury rzeczy bardziej efektywne niż prowadzenie wielu indywidualnych postępowań wobec dłużników.

Postępowanie upadłościowe a egzekucja

Postępowanie upadłościowe zastępuje wcześniejsze postępowania egzekucyjne.