Marek Kobylański

Marek Kobylański: Elektroniczny tytuł wykonawczy nie działa jak trzeba

Niestety, to, co miało ułatwić pracę w administracji i poprawić skuteczność jej działania, nie działa tak, jak trzeba. Chodzi o elektroniczny tytuł wykonawczy.

Marek Kobylański: Sprawa wpisów do gminnej ewidencji zabytków rozstrzygnięta

Po wielu latach rozstrzygnięta została sprawa wpisów do gminnej ewidencji zabytków. Trybunał Konstytucyjny 11 maja orzekł, że art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest niezgodny z konstytucją.

Marek Kobylański: Laptop jak z obrazka

To, że tylko uczniowie klas czwartych podstawówki mają otrzymać darmowe komputery, ustalono pewnie jedną z licznych znanych metod losowania.

Marek Kobylański: Rowerzyści na ulicach. Sporo jeszcze trzeba poprawić

Według danych GUS w 2020 r. łączna długość dróg dla rowerów w naszym kraju, które znajdowały się pod zarządem jednostek samorządu terytorialnego, wyniosła 17,3 tys. km. Rowerzyści na ulicach naszych miast to już nieodzowny element naszej rzeczywistości. Chociaż w niektórych miastach można odnieść wrażenie, że ścieżek rowerowych nieustannie przybywa, to cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia.

Marek Kobylański: Nic tak nie straszy jak Polski Ład

Dla przedsiębiorców nie zakończył się jeszcze czas niepewności zafundowany przez niedawne zmiany podatkowe. Po rozliczeniu podatku dochodowego muszą teraz rozliczyć należności dla ZUS. Część firm może spotkać niemiła niespodzianka.

Matek Kobylański: Spacer z czworonogiem może drogo kosztować

W większości miast obowiązuje już szereg ograniczeń dla właścicieli psów, a spacer z czworonogiem bez smyczy po parku może się wiązać z dotkliwymi karami.

Marek Kobylański: TK zbada ewidencję zabytków

NSA nabrał wątpliwości co do przepisów regulujących zasady włączania zabytku do ewidencji, rozpatrując skargę właściciela zabytkowej nieruchomości (cmentarza) od wyroku WSA.

Marek Kobylański: NIK ma dużo pracy w sprawie pożarów na wysypiskach odpadów

Co jakiś czas po spektakularnych pożarach na wysypiskach odpadów zainteresowanie takimi miejscami mediów i szerokiego spektrum organów administracji wzrasta. Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Marek Kobylański: Zapomniane wschodnie pogranicze

Rząd, podejmując określone decyzje, zapomina, że mogą one uderzyć w przedsiębiorców. Tak się dzieje po zamknięciu przejścia z Białorusią.

Marek Kobylański: Umowa o dzieło omija Ukraińców

Czy dobra sytuacja obcokrajowców na polskim rynku pracy zmieni negatywne wrażenie, jakie wywołał stosunek polskich władz i obywateli do kryzysu uchodźczego i wydarzeń na granicy z Białorusią? Niekoniecznie.