Marek Kobylański

Marek Kobylański: Graniczny mur niezgody

Jeśli mur na granicy z Białorusią powstanie bez przetargu publicznego, to jedyną formą kontroli nad tym przedsięwzięciem będzie zainteresowanie mediów i opozycji.

Marek Kobylański: Pozew bez adresu

Jeśli ktoś kłamie i obraża innych w sieci, to już nie będzie mógł się ukryć za nic nieznaczącym pseudonimem. To ważne i potrzebne rozwiązanie, które powinno ograniczyć kłamstwo i manipulację, np. na portalach społecznościowych.

Marek Kobylański: Na drogach będzie chaos

Nowy system poboru opłat za przejazd e-TOLL już za chwilę ma całkowicie zastąpić dotychczasowy via-TOLL. Miało być lepiej, ale niestety sprawa dobrze nie wygląda.

Marek Kobylański: Podatki w duchu propagandy

To, co rząd nazywa Polskim Ładem, to największa zmiana w ustawach podatkowych po 1989 roku, a projekt zawiera błędy językowe i interpunkcyjne, a także niespójności z innymi ustawami. Czy takie zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób?

Marek Kobylański: Ryby na zwolnieniu

Tym razem mamy rzadki przykład projektu ustawy, który jest zgodny z interesem zarówno przedsiębiorców, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Marek Kobylański: Elektroniczna droga kontaktów obywateli z urzędem

Elektroniczna droga kontaktów obywateli z urzędem jest dziś coraz powszechniejsza. Coraz więcej spraw można załatwić przez internet. Pandemia przyśpieszyła jeszcze ten proces.

Marek Kobylański: Składkowy ból głowy przedsiębiorców

Wysoka danina zdrowotna dla firm to zły pomysł, ale niestety, rząd szykuje ich jeszcze więcej. Jeśli nie chce wycofać się z tych propozycji, powinien przynajmniej zmniejszyć obciążenia.

Prawo budowlane: jak pandemia zmniejszyła wymogi co do inwestycji

Jednym z elementów walki z pandemią koronawirusa było uproszczenie niektórych procedur, by usprawnić inwestycje budowlane związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Marek Kobylański: Segregacja śmieci okazuje się nierealna

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest na kolejnym etapie prac legislacyjnych w Sejmie. Gospodarka śmieciami to sprawa i tych, którzy je produkują, i tych, którzy coś muszą z nimi zrobić.