Jak liczyć składkę zdrowotną dla członków zarządu i pracowników młodocianych

Aktualizacja: 26.01.2022 10:03 Publikacja: 26.01.2022 07:02

Jak liczyć składkę zdrowotną dla członków zarządu i pracowników młodocianych

Foto: Adobe Stock

Co z pracownikami do 26. roku życia? Jak prawidłowo wyliczyć dla tych pracowników składkę zdrowotną w 2022 r.?

Pracownicy młodociani (a więc ci, którzy nie ukończyli 18 lat) są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i co do zasady występuje obowiązek opłacenia za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym, żeby stwierdzić konieczność jej opłacenia, płatnik powinien dokonać porównania jej wysokości z kwotą hipotetycznej zaliczki na podatek.

W przypadku, gdy obliczona składka jest wyższa od kwoty hipotetycznej zaliczki na podatek (obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.), którą płatnik obliczałby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, składkę obniża się do wysokości tak ustalonej kwoty hipotetycznej zaliczki.

Jeśli wyliczona od przychodu takiego pracownika składka nie jest wyższa od wyliczonej hipotetycznej kwoty zaliczki, to składka jest należna w wysokości, w jakiej została obliczona.

Czytaj więcej

Polski Ład dotknie także zarząd

Czy będzie możliwość korekt miesięcznych składki zdrowotnej? Czy tylko rocznie?

Przepisy nie wykluczają możliwości składania korekty dokumentów rozliczeniowych. Korekta taka będzie mogła być składana do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ten rok kalendarzowy.

Czy będzie nowy kod tytułu ubezpieczenia dla osób powołanych otrzymujących wynagrodzenie?

Tak. Kod tytułu ubezpieczenia dla osób powołanych do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem to 22 50.

Czy osoby powołane do pełnienia funkcji to nie tylko członkowie zarządu, ale również inne osoby, np. członkowie komisji itp.?

Tak, nie tylko członkowie zarządu. Także inne osoby, o ile przychód przez nie uzyskiwany jest kwalifikowany do źródła wskazanego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Z jakim tytułem zgłaszać do ubezpieczeń powołanie członka zarządu? Na jakich drukach i w jakich terminach?

Kod tytułu ubezpieczenia dla osób powołanych do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem to 22 50.

Osobę powołaną należy zgłosić w terminie siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli siedmiu dni od dnia powołania do pełnienia funkcji. Osoby, które były powołane przed 1.01.2022 r. powinny zostać zgłoszone do ubezpieczenia od tej daty.

Czytaj więcej

Polski Ład: jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS udostępnił kalkulator

Co z pracownikami do 26. roku życia? Jak prawidłowo wyliczyć dla tych pracowników składkę zdrowotną w 2022 r.?

Pracownicy młodociani (a więc ci, którzy nie ukończyli 18 lat) są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i co do zasady występuje obowiązek opłacenia za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym, żeby stwierdzić konieczność jej opłacenia, płatnik powinien dokonać porównania jej wysokości z kwotą hipotetycznej zaliczki na podatek.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie