Tag: Polski Ład

W 2023 r. koniec z amortyzacją części mieszkań

Odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. będzie można ująć w kosztach tylko do końca roku. W 2023 r. nie będzie to już dopuszczalne.

Ulga „Pałacyk+” zostanie ograniczona

Jeśli podatnik planuje zakup zabytku i chciałby skorzystać z ulgi, to powinien przeprowadzić transakcję jeszcze w tym roku. Od stycznia zmienią się także zasady rozliczeń w przypadku prac remontowych, konserwatorskich i robót budowlanych.

Sukcesję przedsiębiorstwa trzeba dobrze zaplanować

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności, niezależnie od tego czy kierowanie firmą przejmą osoby z rodziny, czy trafi ona w „obce ręce”, przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować konsekwencje prawne i podatkowe swojego wyboru.

Innowacyjne firmy skorzystają z ulgi na robotyzację

Pierwsi podatnicy, którzy nabyli roboty przemysłowe, powoli przygotowują się do zastosowania preferencyjnego rozliczenia. Pytania zadawane Krajowej Informacji Skarbowej dowodzą jednak, że przepisy dotyczące ulgi rodzą wiele wątpliwości.

Polski Ład 2.0: istotne zmiany w opodatkowaniu rent rodzinnych

Dziecko, które osiągnie dochody z renty do 30 tys. zł, nie zapłaci podatku dochodowego.

Polski Ład 2.0: ulgi w PIT obejmują też zasiłki macierzyńskie

Od lipca zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku do 85 528 zł w skali roku.

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Polski Ład: Zmieniły się zasady rozliczeń samotnych rodziców

Polski Ład 2.0 przywrócił możliwość preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Nowa skala z nową stawką podatku

1 lipca br. wprowadzono obniżoną 12-proc. stawkę podatku.

Polski Ład: Koniec z ulgą dla klasy średniej

Hipotetyczny podatek roczny ma zrekompensować niektórym podatnikom skutki zmian wprowadzonych od 1 lipca.