Tag:

Polski Ład

Polski Ład wspiera działalność innowacyjną

Przy okazji reformy podatkowej z 2022 r. zmodyfikowano ulgi na rozwój, przez co zwiększyło się wsparcie dla transformacji cyfrowej przemysłu, zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników i wprowadzania na rynek nowych produktów.

Notariusz rozliczy odsetki od kredytu na mieszkanie

Nie można już amortyzować lokali mieszkalnych. Ale nie ma zakazu zaliczania do kosztów innych wydatków.

Jeden środek trwały, dwie ulgi podatkowe

Jeżeli spółka najpierw odliczy 30 proc. ceny nabycia nowych środków trwałych w ramach ulgi na produkcję próbną, to w uldze na robotyzację jedynie 70 proc. tej ceny może być podstawą odliczenia (w wysokości 50 proc.).

Jak rozliczać VAT w grupie

Grupa uwzględnia za pierwszy okres rozliczeniowy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres, wynikającą z ostatniej deklaracji złożonej przez jej członków jako odrębnych podatników.

Robot przemysłowy i jego wspomaganie z bonusem w CIT

Wydatki na urządzenie peryferyjne, które ma zabezpieczać miejsce pracy, w którym dochodzi do kontaktu człowieka z maszyną, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację.

Świadczenia dla emerytów i rencistów są opodatkowane ryczałtem

Poprawki do Polskiego Ładu wpłynęły na obowiązek poboru ryczałtu ewidencjonowanego od świadczeń wypłacanych przez zakłady pracy swoim byłym pracownikom.

Jaka rekompensata za utratę wpływów z PIT? „Na stole” jest kwota 9 mld zł

Ok. 9 mld zł mają otrzymać w tym roku samorządy w ramach rekompensaty za dochody utracone w wyniku wprowadzenia przez rząd Polskiego Ładu.

Niedopłatę składki zdrowotnej można odroczyć lub spłacić w ratach

Roczne rozliczenie może skutkować niedopłatą nawet kilku tysięcy złotych. Jeśli ZUS przychyli się do wniosku o ulgę, przedsiębiorca ureguluje ją bez odsetek i nie będzie traktowany jak dłużnik.

Zbycie firmowego lokalu bez PIT

Przedsiębiorca nie wykazuje w biznesie przychodu ze sprzedaży mieszkania. Nawet jak rozliczał je w kosztach.

Jak przedsiębiorcy tną koszty Polskiego Ładu

Polski Ład był prawdziwą rewolucją dla przedsiębiorców w momencie jego wprowadzania, wprowadził wiele zmian w rozliczeniu podatków oraz składek zdrowotnych. Podnosząc tym samym obciążenia finansowe dla przedsiębiorców.