Tag: Składki

Powiązane

ZUS

Tylko trzy lata na żądanie zwrotu składek zapłaconych za pracownika

Żądanie pracodawcy od pracownika zwrotu równowartości składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych do organu rentowego w sytuacji określonej w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w aspekcie zasad współżycia społecznego z art. 411 pkt 2 kodeksu cywilnego nie powinno wykraczać poza terminy przedawnienia przewidziane dla odpowiedzialności pracownika w art. 291 kodeksu pracy (w zw. z art. 300 k.p.).

Praca na etacie w firmie konkubenta nie jest zakazana

Fakt, że strony umowy o pracę pozostają ze sobą w związku partnerskim, nie oznacza, że stosunek pracy jest pozorny. Decydujące jest to, czy pracownik rzeczywiście wykonuje polecenia pracodawcy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie.

Nowa płaca minimalna znacznie zwiększy obciążenie budżetu przedsiębiorców

W przyszłym roku koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego najniższą pensję wzrośnie o 744,57 zł średnio na miesiąc. A początkujący przedsiębiorcy zapłacą przez rok blisko 610 zł więcej składek ZUS.

Podanie o refundację zapłaconych składek na nowym druku

Wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek ZUS złożony na starym formularzu zostanie odrzucony.

Niezbędnik przedsiębiorcy. Sprawdzanie kontrahenta sms-em. Raty leasingowe i dieta na wyjazdy w kosztach biznesu. Majątek małżonków wykorzystywany w firmie. Cena dla influencera

• Czy sms-y do kontrahenta świadczą o należytej staranności • Podatnicy pytali, fiskus odpowiadał: co z odliczeniem rat leasingu, gdy auto jeździ prywatnie * czy przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe za granicą nadal mogą naliczać sobie diety i rozliczać je w kosztach PIT * kiedy firma może sprzedawać swoje produkty za złotówkę, np. influencerom * czy da się rozliczyć wydatki na nową aranżację biura * kiedy wydatki na dzierżawę majątku od małżonka można zaliczyć do podatkowych kosztów * czy spółka może odliczyć od przychodu ubytki w paliwie * kiedy wsparcie dla małych uchodźców z Ukrainy korzysta z preferencji • Nadchodzą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców • Ważne terminy podatkowo-kadrowe w tym tygodniu

Cel szkolenia decyduje o opodatkowaniu

Jeśli opłacenie lekcji języka obcego dla członka zarządu nie wiąże się z jego zadaniami służbowymi lub obowiązek nauki nie wynika z zawartej umowy o zarządzanie, to uczestnik kursu uzyska przychód, a spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT.

Posiłki profilaktyczne jako smaczny benefit bez składek i podatku

Pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych firma musi zapewnić bezpłatne posiłki, tzw. regeneracyjne. Taki typ posiłku ma być przyrządzony z odpowiednio dobranych składników o określonej przepisami wartości energetycznej.

Zawiązanie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy

Czasami pracownicy nie wykorzystują należnego im urlopu w danym roku. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek, do 30 września następnego roku kalendarzowego, udzielić pracownikom urlopu za rok ubiegły. Z tego tytułu może więc być zobowiązany do utworzenia rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.

Jak podwyżka płacy minimalnej wpłynie na koszty pracodawców i składki ZUS

Płaca minimalna docelowo wyniesie 3600 zł. Wraz z ekspertami sprawdzamy, jak wpłynie to na koszty pracodawców i składki ZUS.

Fundusz socjalny: wystarczy 10 zł różnicy

(…) w prawie polskim nie znajdziemy w żadnym przepisie prawa progów, wysokości różnicowania wypłaconych świadczeń z funduszy socjalnych. Starostwo Powiatowe wypłacając świadczenia z zfśs nie naruszyło przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wypłacone świadczenia nie zostały również zanegowane przez żadnego z pracowników, którzy mieli poczucie prawidłowego zastosowania przepisów prawa, jak i regulaminu. Zaznaczyć należy również, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera wyłącznie definicję „działalności socjalnej”. W przepisach prawa nie odnajdziemy żadnych zakreślonych przez pracodawcę progów, jaka miałaby to być różnica, czy 50 zł, czy może 500 zł.