Tag: Składki

Powiązane

ZUS

Składka za pracownika nie zawsze jest kosztem CIT

O tym, czy spółka może odliczyć od przychodu wydatki na ubezpieczenie zatrudnionych osób decydują szczegóły umowy.

Ulga w ZUS także po biznesie w innym państwie

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w Polsce, która wcześniej podlegała ubezpieczeniom jako przedsiębiorca w innym kraju, ma prawo do ulgi na strat i preferencyjnych składek.

Świadczenia dla pracujących zdalnie bez składek i podatku

Ryczałt czy ekwiwalent miesięczny przyznany pracownikowi na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej, do której został skierowany na podstawie ustawy Covid, nie podlegają podatkowi PIT ani składkom na ZUS.

(Nie)dobrowolna składka chorobowa

ZUS nie wyłączy już przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego, gdy ten spóźni się z opłaceniem składki. Jednocześnie jednak organ rentowy zyska prawo do przymusowego ściągania zaległości z tego tytułu.

Firmy będą nadpłacać składkę zdrowotną. Odzyskają ją za rok

Przedsiębiorcy mają liczyć składkę zdrowotną od dochodu. Ale zapłacą ją też za miesiące, w których nic nie zarobili.

ZUS: Przybywa pracujących i firm. Składki płaci ponad 15 mln Polaków

We wrześniu było o 55 tys. więcej zatrudnionych w Polsce niż miesiąc wcześniej, prawie co trzeci to cudzoziemiec.

Wspólnik spółki w organizacji nie musi płacić składek

Dopóki jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zarejestrowana, jej wspólnik nie podlega ZUS. Wątpliwości co do daty objęcia ubezpieczeniami rodzi przesłanka objęcia udziałów.

Kolejna zmiana w "Polskim Ładzie" PiS: składka zdrowotna z przesuniętym terminem

Składka zdrowotna będzie liczona od dochodu z działalności. Termin na jej zapłatę został przesunięty.

"Polski Ład" PiS: koniec z odliczeniem składki zdrowotnej

Ani przedsiębiorcy ani pracownicy nie odliczą już od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaś jej wysokość będzie różna w zależności od formy opodatkowania.

Sąd przyznał rację prezesowi ZUS ws. skrzynki podawczej

Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych w skrzynce podawczej może utrudnić lub pozbawić możliwości wykazania tego faktu.