Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Niepełnosprawność może obniżyć roczną składkę zdrowotną

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą pozarolniczą działalność, mają prawo obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości należnego podatku.

„Siła wyższa” – wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku trzeba uzupełnić

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uzupełnić do kwoty, jaką by uzyskał, gdyby takiego zwolnienia nie brał.

Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom

To, że bon, talon, kupon czy karta przedpłacona technicznie umożliwia zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych, nie dyskwalifikuje zwolnienia ich wartości ze składek.

Porozumienie ramowe w sprawie transgranicznej telepracy

Porozumienie ramowe dla telepracy reguluje zasady dotyczące ustalania kraju, w którym pracownik podlega zabezpieczeniu społecznemu, jeśli równolegle lub naprzemiennie wykonuje pracę z terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich.

Zasiłki przysługują rodzicom na zmienionych zasadach

W związku ze zmianami w kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r., zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok.

Chcesz przejść na emeryturę w lutym? Prezes ZUS ostrzega

Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić.

Oświadczenie ZUS - usiądzie do rozmów ze związkami na temat podwyżek

W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki.

Zaświadczenie A1 dla Ukraińców na nowych zasadach

ZUS wyda A1 cudzoziemcowi – obywatelowi państwa trzeciego, jeżeli spełni on warunek legalnego zamieszkania w Polsce. Od 29 marca br. nie wymaga już przedłożenia certyfikatu rezydencji podatkowej.

Przedsiębiorcy po zmianach składają co miesiąc raporty do ZUS

Aby ułatwić przedsiębiorcom to zadanie, Zakład przygotował poradniki, jak wypełniać druki ZUS DRA i ZUS RCA.