Dariusz Adamski

Dariusz Adamski

Profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Dariusz Adamski jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Zakładu Europejskiego Prawa i Zarządzania Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ustrojowym, gospodarczym i finansowym, a także polskich i unijnych politykach publicznych.

Profil na uczelni

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Czysto ryczałtowy charakter składki zdrowotnej przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu pogłębiał degresję podatkową wśród przedsiębiorców (składka zdrowotna jest w istocie podatkiem). Powodował, że przedsiębiorcy osiągający wyższy dochód płacili składkę stanowiącą jego relatywnie niższą część. Polski Ład radykalnie zmienił ten stan rzeczy. Rozwiązanie proponowane przez MF stanowi zdecydowanie bardziej racjonalne rozwiązanie, minimalizujące jednocześnie ubytek dla budżetu państwa, jaki byłby następstwem całkowitego powrotu do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu. Zmniejsza też atrakcyjność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli najbardziej antyinwestycyjnie działającej formy opodatkowania, której upowszechnienie w ostatnich latach było konsekwencją nieprzemyślanej, wewnętrznie sprzecznej polityki podatkowej poprzedniego rządu.

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Zgadzam się, że zwiększą niezależność i bezstronność. Ale nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że dadzą (pełną) gwarancję niezależności i bezstronności (żadna zmiana prawna takich gwarancji dać nie może).

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Zgadzam się, że zwiększy się niezależność. Ale nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że zapewni (całkowitą) niezależności i bezstronności (żadna zmiana prawna takiej pewności dać nie może).

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Teza 1: Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Działalność mediów publicznych regulowana jest ustawami – zarówno k.s.h., jak i sektorowymi. Uprawnienia właścicielskie lub regulacyjne realizowane powinny być tylko w zgodzie z tymi przepisami lub po ich stosownej nowelizacji.

Teza 2: Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Gdy Sejm poprzedniej kadencji dopuścił się naruszenia konstytucji lub prawa UE realizując swoją funkcję kreacyjną przy pomocy uchwały, zasadniczo za zgodne z prawem można byłoby uznać wydanie przez kolejny Sejm uchwały stwierdzającej nieważność tej wcześniejszej i ewentualnie ją zastępującej, o ile nie ma wątpliwości co do zgodności tej nowej uchwały z prawem nadrzędnym. Do jakichkolwiek realnych zmian w wymiarze sprawiedliwości niezbędne są jednak dużo dalej idące modyfikacje, które z kolei przeprowadzone mogą zostać jedynie w trybie zmian ustawowych.