Grzegorz Gębka

Kasa fiskalna niezależnie od obrotu - przepisy mają już prawie rok

Prawie rok ma rozporządzenie, które zobowiązało kolejne grupy zawodowe do stosowania urządzeń fiskalnych niezależnie od obrotu. Z wydawanych interpretacji wynika, że organy nie usiłują rozszerzać tego kręgu podatników.

Czy odsetki są opodatkowane VAT

Otrzymanie dodatkowych kwot z tytułu niezapłacenia przez kontrahenta należności w terminie nie jest świadczeniem wzajemnym. Ich odszkodowawczy charakter powoduje, że są poza zakresem przepisów o podatku od towarów i usług.

Faktury w obcych walutach - zasady przeliczania

Poprawne przewalutowanie transakcji z euro na złote jest zależne od właściwego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, rozpoznania przychodu lub daty poniesienia kosztu. To od nich zależy, z jakiego dnia zastosować kurs.

Kasy fiskalne: kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup

Taksówkarz musi oddać kwotę odliczoną przy nabyciu urządzenia fiskalnego nawet wtedy, gdy wyposażone w nie auto padnie łupem złodziei. Dla skarbówki nie ma znaczenia, że przedsiębiorca nie miał wpływu na ten incydent.

Fiskus zwróci pieniądze za kasę fiskalną

Już od 1 marca 2015 r. przedstawiciele pewnych zawodów będą bezwzględnie zobowiązani do rejestrowania sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego. Warto pamiętać o możliwości odzyskania wydatków na ten cel. Nie jest ona oczywiście bezwarunkowa.

VAT: Już niedługo kasa fiskalna dla prawnika, fryzjera i lekarza…

Temat używania urządzeń fiskalnych – w szczególności przez przedstawicieli tzw. wolnych zawodów – powraca jak bumerang. Jednocześnie prawodawca systematycznie ogranicza grupę podmiotów zwolnionych z obowiązku ich posiadania.