Paweł Kuglarz

Paweł Kuglarz

Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Bylī dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego , obecnie Dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ds. harmonizacji prawa upadłościowego, przedstawiciel Polski w Radzie (Council) INSOL Europe, Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych INSO Instytutu Allerhanda, członek International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI). Był partnerem w międzynarodowych kancelariach m.in. Beiten Burkhardt, Wolf Theiss, Taylor Wessing zajmując się prawem nieruchomości, upadłościowym, budowlanym, projektami infrastrukturalnymi i mediacjami gospodarczymi. Był członkiem grupy ekspertów przy min. Sprawiedliwości , która przygotowała prawo restrukturyzacyjne i nowelizacji prawa upadłościowego w 2015 roku Jest mediatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej. W 2023 roku utrzymał nagrodę im. Maurycego Allerhanda „za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii. Jest współautorem komentarzy i publikacji m,in komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyd. 5 Beck, 2021 komentarz do upadłości konsumenckiej wyd.3 Beck 2020.

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.