Zagadnienie sposobu powołania, odwołania, wynagradzania syndyka była, jest i zapewne pozostanie jedną z najbardziej interesujących dla opinii publicznej i ważnych dla uczestników postępowań upadłościowych.

Nie inaczej było w trakcie zorganizowanego przez Sekcję INSO Instytutu Allerhanda XIV Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2022. Kongres odbył się w Warszawie 18 listopada w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i zgromadził ok. 200 uczestników. Publikacje o działalności kilku syndyków wywołały „zapał reformatoryjny” i postulaty reformy dotychczasowego systemu powoływania syndyków masy upadłości. Kongres INSO 2022 potwierdził, jak istotny to problem w praktyce i sądów, i doradców restrukturyzacyjnych. Z krótkiej ankiety przeprowadzonej w czasie Kongresu wynika, że wszyscy uczestnicy uznali potrzebę zmian, a jednocześnie zwolenników losowania było poniżej 2 proc.