Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna-Duch: Za wcześnie na ocenę polityki monetarnej

Od zarania dziejów wysoka inflacja niszczyła dorobek ludzi. Dlatego jest niepożądana. Choć Milton Friedman twierdził, że zawsze jest ona zjawiskiem monetarnym, współczesna historia wskazuje, że to proces wieloprzyczynowy.

Elżbieta Chojna-Duch: Wzrost podaży pieniądza nie jest polską specyfiką

W Polsce każdy ma jeszcze prawo do swych opinii, nawet wyrażania pochwał „bez opamiętania”, dla działań publicznych instytucji.

Elżbieta Chojna-Duch: Działania NBP w kryzysie godne pochwały

Polityka pieniężna NBP jest coraz lepiej oceniana przez instytucje międzynarodowe, ekonomistów i media zagraniczne – pisze b. wiceminister finansów i członek RPP.

Elżbieta Chojna-Duch: Nie grajcie samorządami

Apel o wzmocnienie władzy lokalnej jest słuszny, ale treść 21 postulatów jest mało klarowna.