Elżbieta Chojna-Duch: Euro także w Polsce?

Zastąpienie waluty narodowej przez unijną nie gwarantuje rozwoju gospodarczego.

Publikacja: 07.02.2024 02:00

Elżbieta Chojna-Duch: Euro także w Polsce?

Foto: Adobe Stock

Dyskusję o euro dla Polski podejmowano już wielokrotnie, ale tym razem inicjuje ją propozycja Parlamentu Europejskiego dokonania zmian unijnych traktatów, zgodnie z art. 48 traktatu o funkcjonowaniu UE.To radykalne zmiany, bo rozszerzają i wzmacniają kompetencje Parlamentu Europejskiego, ograniczając demokracje narodowe, a jedną z nich jest właśnie obowiązkowe przyjęcie waluty euro przez wszystkie kraje unijne.

Artykuł 3 ust. 4 traktatu o Unii Europejskiej brzmi następująco: „Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro”, co akcentuje kwestię instytucjonalną (ustanowienie Unii Gospodarczo Waltutowej).

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Teraz półroczna e-prenumerata za połowę ceny!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Gdy zadzwoni diabeł wcielony
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: Wygrał w Strasburgu, nie wygra „Mam talent”
Rzecz o prawie
Piotr Mgłosiek: Konwersje neosędziów
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Wirtualny gwałt
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Brak zgody przesądza o zgwałceniu
Rzecz o prawie
Karol Dobrzeniecki, Jacek Zaleśny: Ostrożnie z zerowaniem Trybunału Konstytucyjnego