Krzysztof Koźmiński

Krzysztof Koźmiński: Darmowe mieszkania?

W sprawach frankowych Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko podważa prawo zobowiązań.

Krzysztof Koźmiński: Czy sędziowie w sprawach frankowych łamią prawo

Orzekanie według schematu „wybierz sobie wyrok konsumencie, a ja taki wydam" jest nie tylko sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, ale też lekceważy jego najnowsze wyroki.

Krzysztof Koźmiński: Do ilu razy sztuka?

Projekt nie będzie nic wart bez głosu ekspertów.

Krzysztof Koźmiński: o dbaniu o jakość regulacji oraz „patrzeniu władzy na ręce”

Zaprezentowany w zeszłym tygodniu projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejną próbę zmiany regulacji w obszarze krajowego rynku cyfrowego oraz telekomunikacji.

Krzysztof Koźmiński: Opłata reprograficzna - kto zapłaci za projektowane regulacje?

Prowadzona od pewnego czasu dyskusja medialna na temat tzw. opłaty od nośników i urządzeń (nazywanej potocznie „opłatą reprograficzną”) sprawia wrażenie postawionej na głowie. Kluczowym problemem nie jest bowiem rzekoma kontrowersja dotycząca obciążeń nałożonych na przedsiębiorców, ani pytanie czy państwo powinno wspierać kulturę, lecz sposób, w jaki powinno to się odbywać oraz charakter tego wsparcia. Przypuszczam, że proponowane obecnie rozwiązanie – w przypadku jego ewentualnego wejścia w życie – stanie się źródłem licznych patologii oraz nadużyć, narażając zarazem na śmieszność ludzi kultury i ich organizacje.

Dr Krzysztof Koźmiński: Przetarg na 5G, czyli jak nie realizować procesu decyzyjnego

Zasadą życia publicznego powinien być stan, w którym: im bardziej skomplikowane i doniosłe społecznie decyzje są podejmowane – tym wyższe wymagania stawia się rządzącym, a wybór finalnego rozwiązania odbywa się w atmosferze spokojnego namysłu nad merytorycznymi argumentami „za” i „przeciw”, z troską o każdy szczegół oraz otwartością na komentarze krytyków. Pośpiech, emocje, czysto polityczne interesy lub postawa „sam wiem najlepiej” bywają tu złymi doradcami.

Krzysztof Koźmiński: Mniej zaskoczeń to więcej zaufania

Istotą tworzenia prawa nie jest przestrzeganie procedur.

Krzysztof Koźmiński: Zaufanie w procesie stanowienia prawa, a zaufanie do prawodawcy – kilka uwag o rodzimej legislacji

Zasada zaufania wydaje się mieć w procesie stanowienia prawa podwójne znaczenie. Jej „janusowe” oblicze wyraża się, z jednej strony, poprzez konstytucyjny standard tworzenia prawa, którego istota nie sprowadza się wyłącznie do przestrzegania procedur, lecz również poprzez zadośćuczynienie zasadom pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych, uzasadnionych oczekiwań oraz interesów w toku, czy zapewnienie odpowiednio długiej vacatio legis. „Odpryskiem” tak rozumianego zaufania jest też oczekiwanie, że prawodawca podejmuje racjonalne decyzje oraz – po przeprowadzeniu rachunku zysku i strat – uwzględnia różne interesy społeczne i ekonomiczne.

Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński: Konsument nie może decydować o losach umowy frankowej

Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nakazuje utrzymanie umowy kredytowej waloryzowanej do kursu waluty obcej w mocy w pozostałej części, jeśli jest to możliwe po wyeliminowaniu nieuczciwego warunku.

Anna Jackowska, Krzysztof Koźmiński: Epidemia czyli impuls w kierunku e-państwa

Obyśmy za kilkanaście lat, gdy doświadczenia okresu epidemii będą już odległym wspomnieniem, uznali ten czas za ważny impuls, który pozytywnie przyczynił się do ożywienia arbitrażu w Polsce i wsparcia w ten sposób, borykającego się z różnymi problemami, sądownictwa powszechnego.