Krzysztof Koźmiński

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński: Gorący kartofel frankowy

Czy nowelizacja k.p.c. usprawni proces o kredyt indeksowany/denominowany?

Krzysztof Koźmiński: Ustawą w kryzys. Państwo na rynku nieruchomości

Niepokojem napawają koncepcje zmian prawa mające rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków. A narracja o winnych braku lokali nijak się ma do rzeczywistości.

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński: Bruksela albo śmierć?

Czy akcesja Polski do Unii Europejskiej uchyla automatycznie wszelkie dyskusje o słuszności decyzji jej organów?

Krzysztof Koźmiński: Ustawa frankowa dla dobra wspólnego

Niedawny wyrok TSUE w sprawie C‑6/22 nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu przez państwo skutków unieważnień umów.

Krzysztof Koźmiński: Parodia prawa konsumenckiego

Opinia rzecznika TSUE w sprawie frankowiczów w karykaturalny sposób prezentuje ideę ochrony konsumenta i naraża naszą sytuację gospodarczą.

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński: Prawnik też „abuzywny”

Jedno z najnowszych orzeczeń TSUE pokazuje, że pełnomocnicy mogą niebawem stać się ofiarami pożaru, który sami wzniecili.

Krzysztof Koźmiński: Darmowe mieszkania?

W sprawach frankowych Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko podważa prawo zobowiązań.

Krzysztof Koźmiński: Czy sędziowie w sprawach frankowych łamią prawo

Orzekanie według schematu „wybierz sobie wyrok konsumencie, a ja taki wydam" jest nie tylko sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, ale też lekceważy jego najnowsze wyroki.

Krzysztof Koźmiński: Do ilu razy sztuka?

Projekt nie będzie nic wart bez głosu ekspertów.

Krzysztof Koźmiński: o dbaniu o jakość regulacji oraz „patrzeniu władzy na ręce”

Zaprezentowany w zeszłym tygodniu projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejną próbę zmiany regulacji w obszarze krajowego rynku cyfrowego oraz telekomunikacji.