Mariusz Korpalski

Mariusz Korpalski

Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna

Od kilkunastu lat zajmuje się problemami klientów banków wywoływanymi przez terminowe umowy walutowe, w tym umowy kredytowe. Problemowi pozycji prawnej przedsiębiorcy jako klienta banku jest poświęcona jego książka „Bankowe umowy przedsiębiorców”, wydana jeszcze w 2010 r.Wielokrotnie miał okazję reprezentować klientów przed Sądem Najwyższym. Jest autorem wielu publikacji m.in. w „Rzeczpospolitej”, których wybór ukazał się w 2020 r. w książce jego współautorstwa pt. „Opcje, franki i banki. Spotkamy się w sądzie”. W 2019 r. obronił pracę doktorską pt. Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej, na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2020 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się jego książka pt.” Bankowe terminowe umowy walutowe”, zawierającą rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej. Jest współautorem Przewodnika Frankowicza wydanego przed Wolters Kluwer Polska w 2020 r., którego drugie wydanie ukazało się w 2022 r. Aktualnie przygotowuje pierwszy w Polsce komentarz do dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.