Mariusz Korpalski

Mariusz Korpalski: Nieuczciwe kredyty – nieuczciwe ugody

Ugoda nie jest sama z siebie antidotum na nieuczciwość pierwotnej umowy. Ugoda, która ma spełnić swoją funkcję, ma być uczciwa.

Beata Komarnicka-Nowak, Mariusz Korpalski: Czekając na uchwałę w sprawie frankowiczów

Sugestia, że ochrona konsumenta przed nieuczciwymi warunkami w umowach kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej może zagrażać stabilności całego sektora bankowego, wskazywałaby, że sektor ten nie jest w stanie funkcjonować na uczciwych warunkach.

Wyrok TSUE w sprawie BNP i kredytów frankowych: Niedopuszczalne ryzyko mimo informacji o nim

Wyrok TSUE w sprawie BNP wzmacnia ochronę osób posiadających kredyty frankowe.

Mariusz Korpalski: Frankowe banki. Tym panom już dziękujemy.

Grożenie, że koszty egzekucja prawa w zakresie umów kredytowych poniosą ostatecznie klienci banków, jest tylko prężeniem zwiotczałych muskułów ancien regime'u.

Trzy to więcej niż jeden - o usuwaniu kolegialności w postępowaniu cywilnym

Przegłosowana w Sejmie zasada rozpoznawania apelacji cywilnych przez jednego sędziego stanowi wyłom w stuletniej tradycji legislacyjnej, zgodnie z którą kontrola wyroków pierwszoinstancyjnych odbywa się w składzie trzyosobowym. Złożenie na barki jednego sędziego odpowiedzialności za ostateczny wynik procesu może trwale utrudnić życie sędziom i pełnomocnikom, nie mówiąc o samych stronach.

SN do „frankowych” banków: zatrzymujcie, potrącajcie, żeby się nie przedawniło

Tak można by streścić opublikowane 8 marca uzasadnienie uchwały SN w sprawie III CZP 11/20.

Mariusz Korpalski: Wynagrodzenie za kapitał czyli bankowa abrakadabra

Dlaczego banki uparcie domagają się wynagrodzeń za korzystanie z kapitału od klientów, których umowy są nieważne, choć z góry wiadomo, że nie mogą wygrać procesów sądowych w takich sprawach?

Epidemia koronawirusa jako „siła wyższa”

Oby sądy bardziej niż do tej pory kierowały się wyczuciem racji społecznych...

Mariusz Korpalski: Gdański sąd sprawdza, czy TSUE zmienił zdanie ws. frankowiczów

Powoływanie się przez sąd na stanowisko izby gospodarczej zrzeszającej banki jako źródło wątpliwości co do dorobku wspólnotowego nie służy budowaniu dobrego wizerunku.