Od wtorku 2 maja, czyli od dnia upublicznienia informacji z 28 kwietnia o wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku, jego klienci zadają sobie pytanie, co powinni teraz zrobić. Sytuacja jest poważna, a każdy dzień opóźnienia w działaniu może wywołać bardzo niekorzystne dla klienta skutki majątkowe.

Upadłość banku może zostać ogłoszona w każdej chwili. Przykład upadłości Idea Bank SA pokazuje jednak, że od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do ogłoszenia upadłości banku mogą minąć nawet cztery miesiące. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z największą upadłością w historii Polski, więc trudno przewidywać dokładny przebieg wydarzeń.