Roman Nowosielski

Roman Nowosielski

Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Problem z tzw. sędziami dublerami jest o wiele poważniejszy, ponieważ Prezydent RP odebrał od nich ślubowania i powierzył im wykonywanie obowiązków sędziowskich. Sposobem na rozwiązanie problemu mogłoby być po podjęciu uchwały przez Sejm o nieprawnym wybraniu tzw. sędziów dublerów i wystąpienie z pozwem do sądu cywilnego o ustalenie, że odebranie przez Prezydenta ślubowania sędziowskiego na stanowiska już wcześniej prawidłowo obsadzone byłoby dotknięte nieważnością. Przyjęcie ślubowania przez Prezydenta RP jest oświadczeniem woli, którego ważność podlega ocenie. Po stwierdzeniu przez Sąd, że oświadczenie woli Prezydenta jest nieważne osoby te utraciłyby mandat do wykonywania funkcji sędziego TK. Kierując się takim tokiem rozumowania prof. Andrzej Rzepliński - ówczesny Prezes TK wystąpił do Sądu o rozstrzygnięcie sprawy ważności przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od nieprawidłowo wybranych sędziów dublerów: Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha. Sprawa zawisła pod sygnaturą akt II Co 90/16 Sąd Okręgowy w Warszawie. Pełnomocnikiem Andrzeja Rzeplińskiego w tym postępowaniu był adwokat Roman Nowosielski. Wniosek ten w I instancji został odrzucony przez SO w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznając zażalenie w sprawie I ACz 52/17 wystąpił do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym o możliwość weryfikacji odebrania ślubowania jako czynności niezgodnej z prawem a dodatkowo zapytał, czy Sąd może badać prawidłowość wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w trakcie postępowania cywilnego, w którym Prezes/Trybunał Konstytucyjny jest stroną, a także zapytał, jakie ewentualne powody mogłyby spowodować, że wybór Prezesa TK byłby wadliwy. Sąd Najwyższy uchylił się od rozpoznania tej sprawy uznając, że nie jest kompetentny. Orzeczenie w tej sprawie III SZP 2/17 zapadło w dniu 12 września 2017 roku. Z przedstawionych danych wynika, że już wcześniej próbowano zainicjować takie postępowanie, jednakże nie została w nim wydana jakakolwiek decyzja procesowa, która uniemożliwiałaby powtórzenie zastosowanej procedury.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.