Bogumił Brzeziński

Bogumił Brzeziński

Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus)

Polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb

Teza 1: Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Teza 2: Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Teza 3: Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Teza 1: Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Sposób sformułowania pytania jest wadliwy i odzwierciedla zarzuty polityczne stawiane przez opozycję opcji rządzącej. Zamazywanie znaczenia słów języka prawnego, pozbawianie sensu instytucji prawnych i ordynarne błędy (?) interpretacyjne to ugruntowana praktyka ostatnich lat. Kluczem jest tutaj rozumienie zwrotu „w oparciu”. Jeżeli uchwały sejmowe uznamy za podstawę prawną działania ministrów, to oczywiście wprowadzanie zmian w oparciu o nie nie jest możliwe, bo nie mają one charakteru normatywnego. Nie mogą więc stanowić „oparcia” dla ministrów w znaczeniu właściwym dla języka prawniczego. Jeżeli uchwały sejmowe uznamy za akt polityczny i formę zaleceń dla ministrów co do oczekiwanych kierunków ich działania, to sterowanie w ten sposób działaniem rządu, jego agend i poszczególnych ministrów jest w pełni dopuszczalne, a nawet pożądane. To, jakimi instrumentami prawnymi będą posługiwać się ministrowie przy wykonywaniu zaleconej im pracy i czy to są instrumenty właściwe, zgodne z prawem czy też niewłaściwe – to już inna rzecz. 

Teza 2: Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Sposób sformułowania pytania jest wadliwy – odzwierciedla zarzuty polityczne, stawiane przez opozycję opcji rządzącej. Zamazywanie znaczenia słów języka prawnego, pozbawianie sensu instytucji prawnych i ordynarne błędy (?) interpretacyjne to ugruntowana praktyka ostatnich lat. Kluczem jest tutaj rozumienie zwrotu „w oparciu”. Jeżeli uchwały sejmowe uznamy za podstawę prawną działania ministrów, to oczywiście wprowadzanie zmian w oparciu o nie nie jest możliwe, bo nie mają one charakteru normatywnego. Nie mogą więc stanowić „oparcia” dla ministrów w znaczeniu właściwym dla języka prawniczego. Jeżeli uchwały sejmowe uznamy za akt polityczny i formę zaleceń dla ministrów co do oczekiwanych kierunków ich działania, to sterowanie w ten sposób działaniem rządu, jego agend i poszczególnych ministrów jest w pełni dopuszczalne, a nawet pożądane. To, jakimi instrumentami prawnymi będą posługiwać się ministrowie przy wykonywaniu zaleconej im pracy i czy to są instrumenty właściwe, zgodne z prawem czy też niewłaściwe – to już inna rzecz.