Maciej Zaborowski

Maciej Zaborowski

Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów.

Mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz doradca Prezesa Zarządu organizacji zrzeszającej przedsiębiorców w Polsce - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Trzykrotnie wybierany przez Sejm RP na Sędziego Trybunału Stanu. Ostatni raz w listopadzie 2023 r. przez Sejm X kadencji. Wielokrotnie nagradzany zarówno w krajowych jak i zagranicznych konkursach oraz rankingach, m.in. rankingu dziennika Rzeczpospolita jako lider w kategorii Prawo karne dla biznesu oraz Media i telekomunikacja, rankingu dziennika Forbes – Najlepsze Kancelarie Prawne, Legal 500, Media Law International, The Lawyers czy Who is Who Legal. Trzykrotnie wskazywany przez dziennikarzy dziennika Gazety Prawnej w Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Doświadczony prawnik, posiadający ogromną wiedzę praktyczną, którą zdobył pracując w znanych warszawskich kancelariach prawnych, a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP. Oprócz skomplikowanych spraw karnych mecenas Maciej Zaborowski z sukcesem prowadzi sprawy cywilne, w szczególności związane z ochroną dóbr osobistych, w tym ochroną wizerunku. Świadczy pomoc prawną czołowym przedstawicielom biznesu, politykom, dziennikarzom oraz osobom ze świata show-biznesu, skutecznie broniąc ich wypracowanego przez lata wizerunku. Współautor licznych zmian w prawie, w tym nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Autor licznych artykułów prasowych, a także publikacji książkowych m.in. współautor części karnej „Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz”. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Harvard Law School (ALP) oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Same zmiany nie dadzą żadnej gwarancji niezależności i bezstronności. Może to uczynić jedynie praktyka stosowania tych przepisów o czym przekonamy się dopiero w przyszłości - zależeć to bowiem będzie od samych polityków. Sama zaś uchwała Sejmu RP nie ma jakiejkolwiek mocy prawnej i nie jest prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Teza 1: Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

W ostatnim czasie w kwestii stanowienia prawa zapanowało coś, co nazywam „relatywizmem prawnym”. W zależności od tego, po której stronie sporu politycznego jest prawnik, takie też poglądy wygłasza publicznie. Do rzadkości, co przyznaję z wielkim smutkiem, należą poglądy chłodne, bazujące na dotychczasowym dorobku polskiego prawodawstwa i orzecznictwa. Nie można nigdy uzasadniać bezprawia dalszymi działaniami bezprawnymi. Uchwały Sejmu są aktami o charakterze, co do zasady, deklaratywnym, i nie mogą zastępować ustaw tylko dlatego, że demokratycznie wybrany prezydent może coś zawetować. Nawet jeśli ma się najlepsze intencje.

Teza 2: Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

W ostatnim czasie w kwestii stanowienia prawa zapanowało coś co nazywam „relatywizmem prawnym”. W zależności od tego ,po której stronie sporu politycznego jest prawnik, takie ma poglądy wygłasza publicznie. Do rzadkości, co przyznaję z wielkim smutkiem, należą poglądy chłodne, bazujące na dotychczasowym dorobku polskiego prawodawstwa i orzecznictwa. Nie można nigdy uzasadniać bezprawia dalszymi działaniami bezprawnymi. Uchwały Sejmu są aktami o charakterze, co do zasady, deklaratywnym, i nie mogą zastępować ustaw tylko dlatego, że demokratycznie wybrany prezydent może coś zawetować. Nawet jeśli ma się najlepsze intencje.