Michał Romanowski

Michał Romanowski

Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Problem jest jednak znacznie bardziej złożony. Jest to bowiem rozwiązanie punktowe, które spowoduje spadek dochodów państwa z tytułu składki zdrowotnej o 5 mld zł. Oznacza to wzrost deficytu finansów publicznych a w efekcie długu publicznego w sytuacji, w której Polska należy do krajów o najwyższym deficycie finansów publicznych w UE (4,8 proc. PKB w 2024 i 3,9 proc. PKB w 2025). Jednocześnie koalicjanci zadeklarowali podniesienie nakładów na ochronę zdrowia. Bez cięć wydatków budżetowych lub zwiększenia przychodów budżetu (wzrost innych danin publicznych) nakłady na ochronę zdrowia mogą wyłącznie zmaleć. Dodatkowo rozwiązanie to pogłębia różnice w tzw. klinie podatkowo-składkowym pomiędzy umowami o pracę i samozatrudnieniem, a więc brak neutralności systemu podatkowego-składkowego. Konieczna jest zatem całościowa reforma systemu podatkowo-składkowego.

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Składka zdrowotna powinna być jedna, aby nie zwiększać klinu podatkowo-składkowego i braku neutralności systemu podatkowo-składkowego.

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Tak. Należy jednak pamiętać, że oznacza to albo cięcie wydatków albo zwiększenie innych danin publicznych.

To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Eksperci oceniają pomysł Bodnara

Teza 1: Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Teza 2: Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Nowe przepisy zmierzają we właściwym kierunku. Docelowo niezależność prokuratury od rządu powinna mieć umocowanie w Konstytucji. Prokuratura jest bowiem bardzo ważną częścią wymiaru sprawiedliwości, którego istotnym zadaniem jest bycie watchdogiem i bodyguardem praw i wolności człowieka przed nadużywaniem władzy przez organy władzy publicznej tj. przed przestępstwem z art. 231 Kodeksu karnego. Całkiem niezła polska Konstytucja zawiera bardzo poważny błąd, że pominęła Prokuraturę jako organ konstytucyjny. Doświadczenia rządów PiS 2015-2023 "ukoronowane" absurdalną i urągającą wszelkim regułom zdrowego rozsądku zasadą, że Prokurator Krajowy jako zastępca Prokuratora Generalnego jest szefem swojego zwierzchnika jakim jest Prokurator Generalny dowodzą stopień zniszczenia idei niezależnej prokuratury przez polityków PiS zmierzających do podporządkowania władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości i mediów.

Teza 3: Prokuratur Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Prokuratur  Generalny powinien mieć autonomię finansową.