Jerzy Stępień

Jerzy Stępień: Owoce zatrutej Krajowej Rady Sądownictwa

Premier nie ma już ochoty „umierać za praworządność”, a jednak powinien – ale nie za taką, jakie rozumienie nadaje jej „dobra zmiana”.

Jerzy Stępień: W ślepym zaułku sądownictwa

Trudno wyobrazić sobie zbudowanie na nowo struktury sądownictwa powszechnego bez jednoczesnego rozpisania też na nowo procedur sądowych i określenia kognicji poszczególnych sądów.

Jerzy Stępień: Walka o rządy prawa

Do ideału państwa praworządnego warto dążyć, ale trudno go osiągnąć.

Jerzy Stępień: Konstytucja nie jest zła

Dotychczas delegitymizowano TK z powodów formalnych, właśnie przyśpieszył proces jego samoanihilacji – pisze prawnik.

Jerzy Stępień: samorząd to wspólnota

Specjaliści dobrze wiedzą, że jednostki terytorialne nie powinny mieć enklaw.

Jerzy Stępień: Lepsze respiratory niż chore wybory

Akt głosowania będzie jedynie plebiscytem: za czy przeciwko władzy. Nic więcej. Niewiele ma to wspólnego z demokratycznym państwem prawa.

Stępień: rządy się zmieniają – administracja nie powinna

Musi zostać zbudowana służba cywilna, a urzędnicy niech administrują.

Były prezes TK: Zamach na samorządy

Reforma samorządów jest atakiem na ich wspólnotowość. Jej pomysłodawcy mogą jutro pomyśleć o odbieraniu im nie tylko kompetencji, ale też osobowości prawnej czy odrębności budżetowej – pisze Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Jerzy Stępień: Niebezpieczny powrót centralizacji

Eksperyment z metropolią warszawską z góry skazany jest na niepowodzenie, ale zagraża podstawom naszego samorządu – ostrzega współtwórca reformy administracyjnej.

Jerzy Stępień: Lekcja czytania konstytucji

Większość obywateli byłaby pewnie skłonna zaakceptować ograniczenie kandydowania wójtom. Z punktu widzenia wójtów sprawa ma się odmiennie. A jednak chodzi tu o ich prawa obywatelskie – pisze były prezes TK.