Jerzy Kwaśniewski

Adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik Samorządowej Karty Praw Rodzin

Prawnicy Ordo Iuris: Obrona rodziny, nie nienawiść

Samorządowa Karta Praw Rodzin nie ma nic wspólnego z tematyką LGBT – twierdzą prawnicy.

Adam Bodnar i „wewnętrzna rewolucja” praw człowieka - komentuje Jerzy Kwaśniewski

Międzynarodowe gremia eksperckie odpowiedzialne za niespodziewany rozwój doktryny praw człowieka pozbawione są demokratycznej legitymacji.

Kwaśniewski: Rodzinie w sukurs

Konwencja Praw Rodziny może stać się skutecznym narzędziem wzmacniającym kulturową tożsamość naszego regionu – pisze Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris w polemice z Michałem Płocińskim.

Sprawa Tomasza Komendy: w procesach karnych najsłabszym ogniwem jest człowiek

Sprawa Tomasza Komendy nie pozostaje bez wpływu na przyszłość adwokatury.

LGBT przeciw wolności

Warszawska fundacja bez problemu wydrukowała materiał promocyjny w innym punkcie poligraficznym. Trudno zatem uzasadnić ingerencję prawa w indywidualną wolność przedsiębiorców – pisze wiceprezes instytutu Ordo Iuris.

Najpierw był staż w kancelarii, dziś jestem w niej partnerem

Renoma zawodowa zawsze idzie za nazwiskiem. I to od pierwszego dnia aplikacji. Warto o tym pamiętać.