Kara od UODO dla firmy za przetwarzanie danych z rejestrów publicznych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w sprawie pierwszej kary nałożonej na podstawie przepisów RODO. Chodziło o obowiązek informacyjny. O przetwarzaniu danych z rejestrów publicznych też trzeba informować.

Publikacja: 19.09.2023 16:21

Kara od UODO dla firmy za przetwarzanie danych z rejestrów publicznych

Foto: Adobe Stock

Sprawa, którą we wtorek rozstrzygnął NSA, miała swój początek w marcu 2019 r. Wówczas to firma Bisnode Polska (obecnie Dun & Bradstreet) została ukarana przez prezesa UODO kwotą ponad 940 tys. zł. Powodem było to, że spółka przetwarzała w celach zarobkowych dane z publicznych rejestrów, takich jak CEiDG, nie informując o tym wszystkich osób, których dane dotyczą (jedynie te, do których posiadała adresy e-mail). Uniemożliwiała im tym korzystanie ze swoich praw (usunięcie lub sprostowanie danych, sprzeciwienie się ich przetwarzaniu).

Firma zaskarżyła tę decyzję do WSA w Warszawie, który częściowo przyznał rację urzędowi. Co do zasady sąd uznał, że spółka była zobligowana do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO. Decyzja UODO odnosiła się jednak nie tylko do osób, które w momencie jej wydania prowadziły działalność gospodarczą, ale też do tych, które już ją zawiesiły lub prowadziły w przeszłości. WSA uchylił decyzję co do tej ostatniej grupy. A ponieważ liczba osób, których prawa naruszono, ma wpływ na wymiar kary, sąd przekazał sprawę do ponownego rozpoznania UODO.

Bisnode wniosła jednak skargę kasacyjną od wyroku WSA. Wskazała w niej, że błędnie przyjęto, iż ciążył na niej obowiązek informacyjny, bo mogła skorzystać z wyjątku przewidzianego w art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, który stanowi, że informacji o przetwarzaniu danych można nie udzielać, gdy „okazuje się to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku”.

Czytaj więcej

Prawo dostępu do danych – czyli bieg z przeszkodami administratora

Podczas rozprawy pełnomocnicy spółki poświęcili dużo miejsca kwestii owej niewspółmierności, wskazując, że wysłanie do każdego z 3,5 mln przedsiębiorców figurujących w rejestrze listu poleconego z informacją o przetwarzaniu danych byłoby kosztem niewspółmiernym do potencjalnych szkód doznanych przez osoby, których dane dotyczą. Jako przedsiębiorcy powinny bowiem liczyć się z tym, że ich dane z rejestrów publicznych będą przetwarzane. Przyjęcie interpretacji UODO może sprawić, że samo przeglądanie takich rejestrów przez przedsiębiorcę będzie się wiązać z koniecznością informowania o tym wielu innych przedsiębiorców.

Z kolei pełnomocnik urzędu podniósł, że wskazany wyjątek należy interpretować zawężająco i odnosi się on w szczególności do przetwarzania w celach statystycznych, badawczych, archiwalnych czy historycznych.

NSA oddalił skargę kasacyjną, podzielając interpretację urzędu. Podkreślił, że dane w rejestrach zbierane są przymusowo, tzn. każdy, kto wykonuje działalność gospodarczą, musi w nich figurować i nie może odmówić podania tych danych. Jednak ich przetwarzanie w celach komercyjnych (nie samo ich przeglądanie) ma zupełnie inny charakter i robiąca to spółka musi się liczyć z takimi kosztami. Nie mogą one uzasadniać ograniczania praw osób do ochrony swoich danych.

Sygnatura akt: III OSK 2538/21

Sprawa, którą we wtorek rozstrzygnął NSA, miała swój początek w marcu 2019 r. Wówczas to firma Bisnode Polska (obecnie Dun & Bradstreet) została ukarana przez prezesa UODO kwotą ponad 940 tys. zł. Powodem było to, że spółka przetwarzała w celach zarobkowych dane z publicznych rejestrów, takich jak CEiDG, nie informując o tym wszystkich osób, których dane dotyczą (jedynie te, do których posiadała adresy e-mail). Uniemożliwiała im tym korzystanie ze swoich praw (usunięcie lub sprostowanie danych, sprzeciwienie się ich przetwarzaniu).

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej