Tag: RODO

Powiązane

Dane Osobowe

Dane osobowe jako waluta – teraz i w przyszłości

Coraz powszechniejsze staje się świadczenie polegające na przekazywaniu danych osobowych w zamian za produkty czy rabaty. A w niedalekiej przyszłości dane osobowe mają szansę stać się oficjalną walutą w wybranych transakcjach internetowych.adwokat, partner SSW Pragmatic Solutions

Krajobraz po RODO, czyli wnioski po czterech latach

25 maja 2022 r. upłyną cztery lata, odkąd zaczęło obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane powszechnie jako RODO. W tym czasie widzieliśmy panikę przedsiębiorców, zgodozę (mania pobierania zgód na przetwarzanie danych), peselozę, pseudonimy (np. Gargamel) zamiast numerków w przychodniach, a także nadzieję na ukrócenie praktyki wysyłania niechcianych wiadomości oraz wykonywania telefonów i wreszcie pogodzenie się z tym, że każdy musi porozmawiać z botem o fotowoltaice. Ale czy RODO coś zmieniło? A jeżeli tak to co?

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Mirosław Gumularz: Drugie podejście do sygnalistów

Projekt rozwiązuje wiele problemów, ale nie wszystkie.

W decyzji administracyjnej nie trzeba podawać PESEL

Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Inspektorzy ochrony danych pod lupą

Urząd Ochrony Danych Osobowych wezwie wybrane podmioty, aby wykazały, że zapewniają IOD warunki do prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań.

Współpraca ze związkiem zawodowym z poszanowaniem RODO

Informacja o przynależności do związku zawodowego podlega szczególnej ochronie. Pracodawca i organizacja związkowa powinni zadbać o uregulowanie zasad przepływu danych związanych z przynależnością pracowników do związków zawodowych z perspektywy ochrony danych osobowych.

Czy zgoda osoby, której dane dotyczą, może być podstawą do ich przetwarzania

Bywa, że urząd błędnie prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w urzędowym formularzu, gdy w rzeczywistości są one potrzebne do realizacji obowiązku prawnego lub realizacji określonego zadania publicznego (a niekiedy też realizacji umowy).

4,9 mln zł - nowy rekord kary za naruszenie RODO

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ma zapłacić za niewłaściwą ochronę danych osobowych i brak weryfikacji efektów pracy podmiotu, który je przetwarzał.

Kwota związkowych składek członkowskich to już nie tajemnica

Jeżeli członek organizacji związkowej będzie chciał odliczyć od podatku składki członkowskie, pracodawca będzie mógł udostępnić związkowi informację o wysokości dokonanych wpłat.