Tag: RODO

Powiązane

Dane Osobowe

RODO: Kogo warto upoważnić

Do danych dostęp powinny mieć osoby upoważnione. Trzeba potrafić to potwierdzić.

Zakaz profilowania także przez firmy prywatne. Stanowisko rzecznika TSUE

Rzecznik generalny TSUE twierdzi, że ocenianie zdolności kredytowej oparte na algorytmach narusza RODO.

Świadczenie obowiązków zdalnie musi gwarantować ochronę danych

Pracodawcy powinni dobrać odpowiednie środki techniczne i zawczasu ustalić, jakie działania powinni podejmować pracownicy, a jakich się wystrzegać, aby praca zdalna nie wpłynęła negatywnie na bezpieczeństwo danych.

Ochrona danych osobowych: Podejście oparte na ryzyku

Warto poznać jedną z podstawowych zasad ochrony danych osobowych.

Kontrola stosowania przepisów RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na początku każdego roku publikuje plan kontroli, gdzie wskazuje obszary, na które zwróci szczególną uwagę. Kontrolę może wszcząć również na podstawie uzyskiwanych przez urząd informacji lub monitorowania przestrzegania RODO.

Kontrola trzeźwości w zgodzie z RODO

Badanie stanu trzeźwości pracowników nie może naruszać ich godności ani innych dóbr osobistych. Przepisy regulują zasady przetwarzania informacji uzyskanych w trakcie kontroli.

W sądzie zginęły pendrivy z projektami orzeczeń. Jest kara

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł za niewdrożenie przez administratora środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, które mogą się pojawić przy przetwarzaniu danych przy użyciu przenośnych pamięci.

Aplikacje mobilne a ochrona danych osobowych

W 2023 r. podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mogą być kontrolowane.

Zgoda na przetwarzanie danych – praktyczne wskazówki

Podmiot danych może wyrazić zgodę w sposób świadomy tylko wtedy, gdy uzyskał wcześniej wszystkie niezbędne informacje umożliwiające podjęcie racjonalnej decyzji.

5,5 mln euro kary dla WhatsAppa

Administrator nie może powołać się na konieczność przetwarzania danych dla świadczenia usługi, gdy realnie celem jest jedynie jej ulepszenie i zabezpieczenie.