Tag:

RODO

Powiązane

Dane Osobowe

Czego inspektor ochrony danych nie zrobi za administratora?

Rynek powierza inspektorom wykonywanie wszelkich możliwych zadań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym obowiązków wprost przypisanych w RODO do administratora. Jak ocenia takie praktyki prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz inne organy nadzorcze?

Paweł Litwiński: Jak chroni się dane w sądach? Cóż…

Sprawa byłego sędziego Szmydta zwróciła uwagę opinii publicznej na kwestię dostępu sędziów do informacji niejawnych – i słusznie moim zdaniem, bo sytuacja, w której w stosunku do sędziów nie są stosowane żadne procedury sprawdzające w mojej ocenie wymaga zmiany. Problem polega tylko na tym, że informacje niejawne to tylko wierzchołek góry lodowej znacznie szerszego problemu, jakim jest ochrona informacji i danych osobowych w sądach.

Wolontariusz niechcący za dużo ujawnił na FB. Jest kara za RODO

Nieprzeszkolony wolontariusz ujawnił na portalu społecznościowym zbyt wiele danych ponad stu uczestników zawodów sportowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierzył karę, ale nie za to.

Obwieszczenie publiczne nie może naruszać RODO

Starosta ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji ich pojazdów 10 czerwca 2024 r. Decydując się na publiczne obwieszczenie, musi kierować się zasadą celowości i minimalizacji danych, a także ustalić właściwy okres takiej publikacji.

Jak prawidłowo reagować na naruszenie ochrony danych osobowych?

W cyfrowym świecie ochrona danych osobowych jest kluczowa – zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego. Naruszenie prywatności może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jakie ryzyka niesie transfer danych osobowych poza UE

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zawiera szczególne regulacje dotyczące przesyłania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Regulacje te nie są jednak łatwe do stosowania.

Paweł Litwiński: Prywatność musi zacząć być szanowana

Unia wywarła decydujący wpływ na ochronę danych osobowych, nieodwracalnie zmieniając nasze życie.

Firma musi zapewnić kontakt z urzędem

Obowiązkiem osób prawnych i jednostek organizacyjnych jest taka organizacja pracy, by doręczanie pism w godzinach pracy i w lokalu ich siedziby było zawsze możliwe.

Niezależność inspektora ochrony danych – kiedy dochodzi do konfliktu interesów?

Ostatnie miesiące przyniosły restrykcyjne interpretacje organów dotyczące konfliktu interesów inspektorów ochrony danych i krytyczne wobec tych interpretacji stanowiska biznesu. Warto je poznać, aby zapewnić IOD odpowiedni poziom niezależności.

O rozpoznawaniu emocji z perspektywy AI Act

Radość, smutek, złość, zdziwienie, obrzydzenie, zakłopotanie, podekscytowanie, wstyd, pogarda, satysfakcja i rozbawienie. Czy AI jest w stanie rozpoznać te emocje?